Risale-i Nur Hizmeti

GÜLÜMSETEN VE DÜŞÜNDÜREN HATIRALAR- 2 (GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ…)

Reklam

(Dünden devam)

Raşit Yücel hatıralarına devamla: “İstanbul’da, Risale-i Nur hizmetlerinde bulunan Mehmet Emin Birinci Ağabeyi karakola götürürler. Baş komiser sorar: ‘Bu Nurcuların kırk tane lideri varmış Birincisi sen, Kırkıncısı Erzurum’daymış. Bu aradaki otuz sekiz kişiyi söylemezsen, sabaha kadar seni falakadan geçireceğiz, ona göre!’ Adamların cahilliğine bak! Bunların sadece birer soy isim olduğunu fark edememişler. Nihayet iş anlaşılmış ama epey zahmet vermişler.”

“Bir tarikat şeyhi ve aynı zamanda muallim olan Hasan Feyzi Yüreğil Ağabey, son müceddit hakkında kitaplardan bir çok şey öğrenir. Bediüzzaman Hazretleri de o sıralarda Denizli hapishanesinde talebeleriyle birlikte kalmaktadır. Hasan Feyzi Ağabey kendi kendine şöyle düşünür: “Eğer bu zat, Mehdiyet hizmetiyle vazifeli ise, muhakkak beni tanır.” Bu düşünceyle mahkeme duruşması için elleri kelepçeli olarak talebeleriyle mahkemeye sevk edilirken, Hasan Feyzi Ağabey geçecekleri yolun üstünde durur. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri onun hizasına geldiğinde, kelepçeli ellerini kaldırarak onu bir kaç defa selamlar. Bu hadise, onun halis bir Nur Talebesi olmasına kâfi gelir. Daha sonra, Bediüzzaman  ve Risale-i Nurlar hakkında çok anlamlı şiirler de yazar. Bir şiirinde ‘Dahi nezrim bu ki, canım sana kurban olacak.’ diyen Hasan Feyzi Ağabey, Bediüzzaman Hazretlerinin çok hasta olduğu bir sıra, onun bedeline şehit olur.”

1950 yılından sonra Isparta vilayetinde kalmaya başlayan Bediüzzaman Hazretleri, dokuz yıla yakın kaldığı Barla köyüne sık aralıklarla gider. O günün şartlarında düzgün yolu olmayan Barla’ya gitmek pek zahmetlidir. Bir gün yine Barla yolunda giderlerken, Bayram Yüksel Ağabey çok yorulur ve içinden ‘Üstad bu Barla’da ne buluyor ki, hep buraya gelmek istiyor?’ diye düşünür. Birden Bediüzzaman’ın sesiyle irkilir: ‘Evlâdım Bayram! Sen, Barla’yı kerih görme! Barla zamanla çok nurlanacak ve şenlenecek. Ziyaretçilerle dolup taşacak. Benim Yıldız Sarayına değiştirmediğim menzillerim ziyaretgâh olacak’ der.”

Otuza yakın hatıraların paylaşıldığı seminer, zaman zaman dinleyenleri hem güldürmüş hem de düşündürmüştü. Biz, bu hatıralardan ancak dört beş tanesini yazabildik. Bütün bu hatıralar gösteriyor ki, Risale-i Nur hizmet-i imaniyesi tam bir inayet ve gözetim altındaydı, elhamdülillah.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap