Risale-i Nur Hizmeti

EHL-İ HAKİKATİN SOHBET MECLİSLERİ- 2

Reklam

Hakikat ehlinin sohbetine zaman ve mekânın tesir etmediğini söyleyen Bediüzzaman, kendi üslubuyla şöyle beyanda bulunmaktadır: “Ben, sizi yazılarınızda ve hatırımdan çıkmayan hidematınızda (hizmetlerinizde) günde müteaddit defalar görüyorum. Ve size olan iştiyakımı tatmin ediyorum. Siz de bu biçare kardeşinizi risalelerde görüp sohbet edebilirsiniz. Ehl-i hakikatin sohbetine zaman, mekân mâni olmaz; manevi radyo hükmünde, biri şarkta, biri garpta, biri dünyada, biri berzahta olsa da, rabıta-i Kur’aniye ve imaniye onları birbiriyle konuşturur.” der. (Kastamonu Lâhikası s. 18)

Gerçekten, Barla, Kastamonu ve Emirdağ Lâhikalarındaki mektuplarla geniş bir meşveret ve sohbet meclisi kuran Bediüzzaman ve Nur Talebeleri, hem birbirleriyle konuştular, hem ehl-i dalâlete karşı kararlı duruşlarını ortaya koydular. İman ve Kur’an hesabına olan bu ihlâs, sebat, metanet ve tesanüt hakikatidir ki, Risale-i Nurların dünya çapında yayılmasına ve milyonlarca insanın imanlarının kurtulmasına vesile oldu, elhamdülillah.

Nur Talebelerinin bu zamanda birbirleriyle sohbetine, başta gazetemiz, dergilerimiz ve diğer yayınlarımızla birlikte, mahallerden başlayarak umumi temsilciler toplantısına kadar var olan meşveret zeminlerimiz ve sosyal faaliyetlerimiz vesile oluyor. Birlik ve beraberlik içinde ve kendini bu dâvâya mensup olarak gören herkesi kucaklayarak, toplumu irşat ve tebliğ hedefine koşan ve zaafa düşmüş imanları taklit mertebesinden tahkik mertebesine yükseltmeye odaklanan bu hareket, siyasi tarafgirlikten beri olarak Allah’ın rızasına nail olacaktır, inşaallah.

Bahsi geçen vesilelerden bir kısmı olarak asyanur.info  samicebeci.net ve ayrıca YouTube üzerinden iki kanal ile, Avustralya’dan Amerika’ya ve Türkiye’den Avrupa’ya kadar, nice insanlarla sohbet etmeye muvaffak kıldığı için Allah’a sonsuz şükürler olsun.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap