Tefekkür

CUMHURİYETÇİ KARINCALAR- 2

Reklam

Bahar mevsimi geldiğinde sıklıkla kırlara ve dağlara çıkan ve kâinat kitabını temaşa eden Bediüzzaman Hazretleri de karıncalardan bahseder ve onları örnek gösterir.

Eskişehir mahkemesi savcılığı tarafından cumhuriyet aleyhtarı fikirler yayıyorsun diye suçlandığı zaman “Yaşlı mahkeme reisinden başka, sizler daha dünyada yokken, benim dindar bir cumhuriyetçi olduğuma elinizdeki Tarihçe-i Hayatım şahittir.” der. “Gençliğimde, Siirt vilayetinin Tillo kasabasında bulunan metruk bir kubbede ilim tahsil ediyordum. Küçük kardeşim Mehmet bana pirinç çorbası getiriyordu. Ben ekmeğimi suyuna batırarak yer, tanelerini karıncalara verirdim. ‘Niçin böyle yapıyorsun?’ diye soranlara ‘Bu karınca milleti ve arı taifesi cumhuriyetçidirler. Onların cunhuriyetperverliklerine  hürmeten taneleri karıncalara veriyorum.’ derdim. ‘Sen selef-i salihine aykırı fikirler söylüyorsun.’ diyenlere ‘Hulefa-i Raşidin, sahabe-i kirâma hem halife, hem de reis-i cumhur hükmündeydiler. Fakat, mânâsız isim ve resim değil, mânâ-yı dindar bir cumhuriyetin reisleri idiler.’ diyordum.”

Hür ve demokrat bir kişiliğe sahip olan Bediüzzaman’ın, Asr-ı Saadetteki dört halife dönemini dindar bir cumhuriyet uygulaması olarak görüp, meşrutiyet, cumhuriyet ve demokrasiye din namına sahip çıkması ve karınca milletini ibret olarak önümüze koyması ne kadar ilginçtir! Karakteri ve elbisesi gibi, fikirleri de garip olan Bediüzzaman, hep Asr-ı Saadeti model olarak aldı, Kur’an ve Sünnetten hiç ayrılmadı. Fakat, yaşadığı dönemlerin bütün devlet adamları maalesef onu hakkıyla anlayamadı.

“Bir şeriat, bilerek bir karıncaya dahi basmayınız dese, acaba nev- i beşerin hukukunu zayi eder mi?” demek suretiyle, insanların temel hak ve hürriyetlerini sonuna kadar müdafaa eden bir insan hakları savunucusu olan Bediüzzaman, her türlü insanî haklardan mahrum bırakılan bir mazlumdu. Ancak, bu verilen fikrî mücadeleler meyvelerini vermeye başladı. Yıllarca cumhuriyet ve demokrasi aleyhtarı olanlar bile demokrasiyi savunur oldu. İslâmî prensipler ve ahlâkî değerlerle zenginleştirilmiş dindar bir cumhuriyet yönetimi ve ileri bir demokrasi idaresi yakın bir gelecekte gerçekleşeceğinin emareleri görülmeye başladı. Bunun en kısa zamanda gerçekleşmesini, Allah bu milletimize nasip etsin, âmin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap