İnsan Ve Toplum

ALDATMAKLA İŞ GÖRMEK- 1

Bir tek nev olan insanlık âlemine, sair hayvanatın nevileri kadar vazife gördürmek ve imtihanına vesile olmak gibi daha bilmediğimiz binlerce hikmetler ve gayeler için; mahiyetine yerleştirdiği istidat ve kabiliyetlere bir had ve sınır koymayan Cenab-ı Hakkın; emir ve yasaklarına boyun eğmekle ve itaat etmekle muvazzaf olan insanlar, fıtratına konulan duyguların esiri olurlarsa, nihayetsiz bir zulüm ve adaletsizliğe sebep olurlar.

İslâm hukuku önünde, bir tarağın dişleri gibi birbirine eşit olan Âdemoğulları, fıtraten eşit yaratılmamışlardır. Kimileri zeki, kimileri gabi, bazıları zengin, bazıları fakir yapılmıştır. Bunda da binlerce hikmetler saklıdır. Buna binaen zekiler diğerlerini aldatmakta, kuvvetli olanlar zayıfları ezmektedirler.

işte, bu adaletsizlikleri yok etmek ve güçlü olanların istibdadını ortadan kaldırmak için inzal edilen Kur’an-ı Hakim; adilâne kanunları  ve şahane düsturlarıyla , mensubu olan milletleri mesut ve bahtiyar etmiştir. Sahabeler başta olarak bütün müminleri, kemalât-ı insaniyenin doruk noktasına yükseltmiş, insanı gerçek insanlık seviyesine yüceltmiştir.

Onun için sahabeler doğruluk yolunda, imana ve Kur’an’a hizmet için, malından mülkünden vazgeçmiş, bu uğurda öz vatanlarından hicret etmeyi tercih etmişlerdir. Doğruluk, İslâm dininde en büyük bir esastır. Zira, imanın mahiyeti sıdka ve tasdike dayanır. İnkârın mahiyeti ise, yalan ve reddetmeye istinat eder.

İnsanı ahlâk bakımından yücelten ve sair insanlara üstün kılan imanı ve ona dayanan ve güzel ahlâkın temeli olan doğruluk üzerinde olmasıdır. Yalan ile iman  bir arada barınamaz. Tıpkı gece ile gündüz gibi. Yalana, hileye ve aldatmaya tevessül eden insanlar, rüzgârlara oyuncak olan yapraklar gibi sair insanlara oyuncak ve maskara olurlar.

İnançsız olduğu halde, kendine inanıyor süsü veren münafıkların en bariz vasfı, aldatmak ve yalancılıktır. Zira, hadis-i şerifte “Münafıklığın alâmeti üçtür: konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiği zaman sözünde durmaz. Bir emanet verilse ona hıyanet eder.” buyrulmuştur. (Devamı yarın)

asyanur.info samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap