Anadolu Seyahat Notları

ZONGULDAK ZİYARETİ HATIRASI- 2 (GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ…)

(Dünden devam)

İşte, o bahtiyar insanlardan biriydi Karabüklü Süleyman Aslan Ağabey. Risale-i Nur eserlerini 1956 yılından itibaren okumaya başlamış. Onlardan aldığı manevi feyiz ve aşkın tesiriyle, koca sultan Bediüzzaman’ı görmek için âdeta yanıyordu.

Nihayet bir gün matbaadan yeni çıkan Mesnevi-i Nuriye’nin fasıküllerinden alarak, Emirdağ ilçesinin yolunu tutar. Altmış yaşını geçmiş olmasına rağmen, kırk yaşlarında gibi genç ve dinç görünen bu Nur fedâisi, kâh hüzünlenerek, kâh sevinerek, kâh gözleri dolarak, kâh yerinden kalkıp coşarak hatıralarını anlatıyordu.

“Üstad Hazretlerinin kaldığı üst kattaki evin merdivenlerini ağır ağır çıkarken, sanki kalbim yerinden çıkacakmış gibi çarpıyordu. Yirmi yaşında yeni yetme bir delikanlıydım ve çok heyecanlıydım. Kapıyı çaldım. Karşıma heybetli duruşuyla Tahirî Mutlu Ağabey kapıyı açtı. Üstadın çok hasta olduğunu ve ziyaretçi kabul etmediğini, hem de şu anda evde olmadığını söyledi. Çok hüzünlenmiştim. Tâ Karabük’ten yalnız Üstadı görmek için geldiğimi söyledim. Şefkat kahramanı olan Tahirî Ağabey beni içeri aldı. Diğer ağabeylerle birlikte kaldığı odaya götürdü. Çok az bir zaman geçmişti ki, Üstadın arabasının sesi duyuldu ve sür’atle Tahirî Ağabey aşağıya indi.

Biraz sonra Zübeyir, Tahirî ve Ceylan Ağabeylerin yardımıyla Üstad merdivenlerden yukarıya çıkarıldı ve “Bana hemen misafirimi getirin.” dedi. Tahirî Ağabey beni Üstada götürdü. Elini öptüm. Beni kucakladı, bağrına bastı ve başımı okşadı. Heyecanım had safhadaydı. Âdeta kendimden geçmiş ve ağlıyordum. Bana unutamayacağım bir ders yaptı. İman hizmetinin ehemmiyetini izah etti ve “Ben Karabük, Eflâni ve Safranbolu’ya dua ediyorum. Fakat, Zonguldak ve havalisine daha çok dua ediyorum.” dedi.

Süleyman Aslan Ağabey sanki o hâli tekrar yaşıyor gibiydi. Çok duygulanmıştı. Bizler de aynı heyecan ve duygularla, ilgi ve sevgiyle unutulmaz hatıralar denizine dalıp gitmiştik. Zonguldak/ Çatalağzı Yeni Asya Vakfı sosyal tesislerinde, Ankara, G. Antep ve Urfa’dan gelen öğrencilerin de dinledikleri bu hatıralar, onların ve bizlerin şevklerini arttırmış ve Bediüzzaman Hazretlerinin iman ve Kur’an dâvâsına, daha canlı ve dinamik bir tarzda sahip çıkma kararlılığımıza vesile olmuştu.

Evet, her  gittiği ve uğradığı şehirlerin hayatta ve vefat etmiş olanlarına dualar eden Üstadın, Zonguldak ve havalisine ettiği o makbul duaların tezahürleri her yerde görüldüğü gibi, Zonguldak ve çevre hizmet mahallerinde daha çok müşahede ediliyor. Onları ve her taraftaki emsallerini binlerle tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak, iman ve Kur’an fedaileri olan Nur Talebelerinin, hepsinin gayret ve şevklerini arttırsın, amin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap