Risale-i Nur Hizmeti

YAN YANA DÖRT ELİF GİBİ OLMAK- 1

Dünya çapında ve mukaddes bir dâvâ olan Risale-i Nur Hareketi, Allah’ın adını yüceltmek ve İslâm dinini her tarafa yaymak için bir araya gelen Nur Talebeleri, kaderin sevkiyle bir araya gelmiş manevi fedailer grubudur.

Farklı karakter ve kabiliyetlerle donanmış olan bu insanlar, bir vücudun âzâları veya bir fabrikanın çarkları gibi birbirlerinin noksanını tamamlar ve müşterek hedef olan dine hizmette emin adımlarla yürürler.

Âhiret ile ilgili hizmetlerin yüzü Allah’ın rızasına dönük olduğundan, bahsi geçen maksatla hizmet eden fertler arasında rekabet, kıskançlık, haset, çekememezlik veya buna benzer olumsuz duygular olmaz ve barınamaz. Böyle duygularla hareket edenler ise, ihlâs kaidesini kırmış olacaklarından cemaat bünyesinde kalamazlar.

Genel olarak bütün dinî cemaatleri ilgilendiren bu temel prensipler, sahabe mesleğinin bir cilvesine mazhar olan Risale-i Nur hareketine mensup olan fertlerde daha fazla hükmünü icra eder. Zira, diğer hizmet modellerinden farklı bir yapılanmayla, kardeşlerinde fâni olmak mesleğini inşa eden Nur hareketinde, rekabete sevk eden makam, mevki ve dünya menfaati gibi şeyler olmadığından ve en büyük makam olarak hizmetkârlık gösterildiğinden, Allah’ın rızası dairesinde yalnız ve yalnız iman hizmeti esas alınmıştır.

Birbirlerinin meziyet ve şerefleriyle iftihar eden ve faziletlerine nâşir olan dâvâ erleri, kardeşlerinin varlığından rahatsız olmak yerine, bilakis onların varlığıyla memnun olur. Çünkü, birbirlerinin vazifesini kolaylaştırıyor ve kudsî hizmetin manevi ağırlığını hafifleştiriyor.

“Siz birbirinize en yakın nesebi kardeşten, daha ziyade kardeşsiniz.” diyen Bediüzzaman Hazretlerinin tespitine göre, bizler birbirimizi göremediğimiz zaman hasretle aramalı ve sormalıyız. İyi günlerimizde de, zor günlerimizde de birbirimize destek ve nokta-i istinat olmalıyız. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap