Risale-i Nur Hizmeti

ÖĞRENCİLERİN RUH DÜNYASI- 2

Reklam

(Dünden devam)

İşte, bu noktada dinî cemaatlerin önemi ortaya çıkıyor. Sevgi, ilgi, muhabbet, şefkat ve hoşgörü ile gençlerin elinden tutan bu fedakâr insanlar, maddi ve manevi destekleriyle bir genç daha kurtulsun diye canını dişine takıyor ve onlara kol kanat geriyor.

Bir baba şefkatiyle gençleri kucaklıyor ve her şeyi ile ilgileniyor. Maddi durumu bozuksa burs vererek, sağlığı bozulmuşsa doktora götürerek elinden gelen her şeyi yapıyor. Bütün hedef elbette Allah’ın rızasıdır. Başka maksatlar asla söz konusu olamaz. Şayet olursa, öyle bir cemaat kendini sorgulamalıdır. Bu hususta canla başla çalışan ve adı ne olursa olsun bütün dinî cemaatleri alkışlıyor, hizmetlerini tebrik ediyor ve Allah razı olsun diyoruz.

Risale-i Nur talebelerine gelince, elbette bu tariflere en uygun olması gereken cemaat onlardır. Risale-i Nur hareketini orijinal kimliğiyle gelecek nesillere emanet edecek olan bizler, bir kişi de olsa onu kurtarmayı ve sosyal hayatın tehlikelerinden muhafaza etmeyi dünyanın en büyük vazifesi biliriz. Bize gelen ve hizmet merkezlerimizde kalmak isteyen gençlere, şefkat kanatlarımızı onların ayakları altına sereriz. Onun hem okulunda başarılı, hem de ahlâklı, faziletli ve yurtsever bir dâvâ adamı olması için her türlü fedakârlığı gösteririz. Bilgimiz, ilgimiz, sevgimiz ve maddi imkânlarımızla, hülâsa her şeyimizle onları bağrımıza basarız.

Aksi takdirde, olumsuz tavırlarla karşıladığımız, “Masrafları ödeyecek paran yoksa git başka yerde kal!” dercesine yapılacak muameleler, o gencin ruh dünyasını allak bullak eder. Bizim şahsımızda cemaate ve hizmete küser. Bunun vebalini ise kimse taşıyamaz. Bizler, şimdiye kadar hizmete kazandırdıklarımızı hep müspet hareket ederek elde ettik. Her bir Nur Talebesi ve özellikle hayatını vakfetmiş hizmet elemanları, bu gerçekleri dikkate almalı ve seferber olmalıdır. Çünkü, şimdi tam zamanıdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap