TEMEL HİZMETLERİMİZ- 1
Risale-i Nur Hizmeti

TEMEL HİZMETLERİMİZ- 1

Bütün insanlığın hem dünya hem de âhiret saadetine vesile olmak için vahyedilen Kur’an-ı Hakim’in en mükemmel ve çağın anlayışına uygun olarak telif edilen Risale-i Nur tefsirleri, bu asrı ve gelen istikbali dahi tenvir edebilecek kudrete sahip, Kur’an’ın bir manevi mucizesidir.

Çok zor ve çetin şartların mahsulü olan bu güzide eserler uğrunda, her türlü fedakârlıklar yapılmış, akıl ve hayale gelmedik eza ve cefalara, elem ve işkencelere katlanılmıştır.

Dindarlar üzerinde devlet terörünün estirildiği dehşetli bir devirde ortaya çıkan Nur Risaleleri, elden ele, nesilden nesile bir bayrak gibi intikal ederek gelmiş ve inşaallah kıyamete kadar da hiç bir kesintiye uğramadan irşat vazifesini devam ettirecektir.

Bu milletin hayatında, insanlık tarihinin benzerini görmediği dehşetli tahrip ve tebdillerin devlet eliyle icra edildiği ve devrimler adına amansız bir düşmanlık tablosunun sergilendiği bir zamanda; korkusuzca Nur Risalelerine sahip çıkan ve bu kudsi hizmete bütün güçleriyle omuz verip kahramanlık destanları yazan geçmiş dönemlerin Nur fedâilerini, minnet ve şükranla anıyor ve onlar gibi daha nice kahramanların yetişmesini Cenab-ı Haktan niyaz ediyoruz.

Yaşadıkları zamanın her türlü imkânlarını kudsi hizmetlerine vesile ve vasıta yapan Nur Talebeleri, mahkeme ve hapishaneleri bile hizmetlerinin inkişafına bir basamak yapmaya muvaffak olmuşlardır.

“Bu zamanda Nurlarla hizmet-i imaniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini Nurlara celbetmekle olur. İşte, hapsimizle nazar-ı dikkat Nurlara celbolur ve en ziyade muhtaç olanlar onu bulur. İnadı kırılır, imanı kurtulur. Böylece, Nur’un dershanesi genişlenir.” (Lem’alar 16. Rica )diyen Bediüzzaman’ın işaret ettiği hakikatler, geçmişte yaygın bir şekilde gerçekleşmiştir. Allah onlardan ebediyen razı olsun.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-SAmi Cebeci videoları)

 

 

 

 

Yorum Yap