Risale-i Nur Hizmeti

RAMAZANDA RİSALE-İ NUR OKUMAK

Asr-ı Saadetten bu zamana kadar Kur’an-ı Kerim için yaklaşık üç yüz elli bin tefsir yazıldı. Allah kelâmı olduğu için her asır ondan kendine ait dersleri aldı.

Risale-i Nur’lar, Kur’an-ı Kerim’in son çağa hitap eden dersinin en son manevi tefsiri olduğu ve özellikle iman hakikatlerini izah ettiği için, Kur’an-ı Kerim’den sonra en çok satılan ve en çok okunan kitaplar listesine girdi. Yetmişe yakın dünya diline tercüme edilen Nur Risaleleri sadece İslâm toplumlarına değil, bütün dünya insanlığının istifadesine vesile oluyor. Orijinal ifadelerindeki ulviyet ve güzelliği tam muhafaza edemese de, tercümesi bile insanları kendine çekip okutturuyor.

Ramazan ayında başta Kur’an hatimleri okumanın yanında, onun bu zamanda en kuvvetli bir tefisiri olan Nur Risalelerini okumak da aynıyla ibadettir. “Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır.”hadisinin sırrına mazhar olmaktır.

Risale okumalarının en önemli unsurlarından birisi, şahsın bizzat kitap takip ederek nefsine okumasıdır. İstidat ve kabiliyetlerin gelişmesi ona bağlıdır. Risaleleri sıraya koyarak her gün belli miktarlarda okumak, duyguları uyandırır ve kemalâta sevk eder. Az da olsa devamlı okumak asıldır. Bediüzzaman “Günde beş on dakika dahi olsa, Nurları gerek okumak, gerek dinlemek, gerek yazmak şeklindeki meşguliyetle talebe-i ulûm ünvanını alır.”diyor.

Zübeyir Ağabey ilk tanıyanlara lügata bakmadan, anlasın anlamasın, Nur Külliyatını üç dafa sü’ratle okumasını tavsiye edermiş. Bu vesileyle Nur Risalelerinde ne var ne yok kabaca öğreniliyor ve Bediüzzaman’ın üslubuna âşina olunuyor. Hem eş anlamlı kelimeler çok kullanıldığı için istifadesiz kalınmıyor. Daha sonra, yavaş ve mânâya nüfuz ederek yapılan okumalar kişiye derinlik kazandırıyor. Her gün Risale okumak çok önemlidir. “Hizmet hizmet diye günlük okumasını ihmal edenin hizmeti muvakkat olur.”diyen Zübeyir Ağabeyin ikazını dikkate almak lâzımdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap