Anadolu Seyahat Notları

KASTAMONU’NUN MANEVİ KUTUPLARI- 1 (HATIRA YAZILARI- 110)

Reklam

Anadolu’nun çoğu illerinde olduğu gibi, Kastamonu ilimiz de hakkında fazla bilgi bulunmayan Kays-ı Asker namında  bir sahabenin yanında, Seyyit Ahmed-i Sünneti, Şeyh Şaban-ı Veli, Mehmet Feyzi Efendi ve daha nice büyük zatları bağrında bulundurmaktadır.

Asrın manevi sahibi ve âhirzaman müceddidi olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini sekiz sene boyunca misafir eden Kastamonu ili, bu büyük zatların maneviyatlarından feyiz aldığından, oraya giden ve manevi alandan hissesi olan herkes bu havayı kolayca hisseder.

Kastamonu’nun sembolü hükmünde görülen ve sürekli ziyaretçilerle dolup taşan Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerini, kadim dostum İbrahim Vapur kardeşle birlikte, 18 Aralık 2015 Cuma sabahı ziyaret ettik. Uzun yıllar hazretin vaaz ve nasihatlerde bulunduğu camisi oldukça kalabalıktı. Halveti tarikatına mensup olan insanların çoğunlukta olduğu cemaat; okunan Yasin-i Şerif ve namazdan sonra, imamın huşu ile okuduğu doksan dokuz Esma-i Hüsna ve sair evratları, onlar da huşu içinde dinlediler. Her sabah olduğu gibi, Şeyh Şaban-ı Veli’nin türbesinde toplanarak hocanın yaptığı duaya amin, diyerek dağıldılar. Biz de onlarla birlikte bu uygulamaya tabi olduk.

1481 yılında, Kastamonu ilinin Taşköprü ilçesinde dünyaya gelen, doğmadan önce babasını, üç yaşındayken de annesini kaybeden ve hayırsever bir hanım tarafından büyütülerek okutulan Şeyh şaban-ı Veli Hazretleri, 1508 yılında İstanbul Fatih medreselerinde muhtelif ilimleri tahsil eder. Gördüğü bir rüya üzerine memleketine Bolu üzerinden dönerken, Halveti tarikatı şeyhlerinden Hayrettin Tokadî Hazretlerini ziyaret eder. Tam on iki sene onun eğitim ve terbiyesinde kaldıktan sonra, ondan halifelik alarak Kastamonu’ya döner ve bu tarikatın Şabaniye kolunu kurar. İki farklı camide irşat ve tebliğ hizmeti yapar. halkın aşırı teveccühü üzerine o camiler yetersiz kalınca, 1459 tarihinde Şeyh Ahmed-i Sünneti Hazretlerinin inşa ettiği, şu anda türbesinin bulunduğu camiye yerleşir. 1568 yılında seksen yedi yaşında vefat ettiği tarihe kadar tam 360 halife yetiştirir. Bunların bir kısmını ülkenin muhtelif illerine, diğer kısmını ise Afrika, Amerika, Avrupa ve Ortadoğu devletlerine irşat ve tebliğ hizmeti için gönderir. Seksen yedi yıllık uzun ve bereketli ömrünü, İslâm ve Kur’an dâvâsına adayan bu büyük maneviyat kutbu, hâlâ ruhaniyetiyle insanlara feyiz vermeye devam ediyor. Asasıyla vurduğu kayalıktan, Zemzem Suyu tadında bir su çeşmeden akıyor ve şifa vesilesi olduğu söyleniyor.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap