Risale-i Nur Hizmeti

HALİLİYE MESLEĞİ- 2

Kendi vazifesinin sadece tebliğ olduğunu bilen ve hidayet vermenin Allah’ın vazifesi olduğunu idrak eden Hazret-i İbrahim Aleyhisselamın bu tavrı, İslâm’a hizmeti esas alan şuurlu Müslümanlara ibretli bir örnektir.

Tarikattan ziyade hakikat tarzını tercih eden ve Sahabe mesleğinin bir cilvesini asrımıza taşıyarak, kardeşler birbirinde fâni olmak düsturunu mesleğine temel taşı yapan Bediüzzaman, Hazret-i İbrahim’in (as) mesleğinin Nur  hareketinde bir esas olduğunu beyan eder: “Mesleğimiz Haliliye olduğu için, meşrebimiz Hıllettir. Hıllet ise, en yakın dost ve en fedakâr arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmert kardeş olmak iktiza eder. Bu hılletin üssü’l- esası, samimi ihlâstır. Samimi ihlâsı kıran adam, bu hılletin gayet yüksek kulesinin başından sukut eder. Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var, ortada tutunacak bir yer bulamaz.” (Lem’alar s. 167) demektedir.

Evet, hılletin ne anlama geldiğini dört vasıfla izah eden Üstadın bu tespitleri hayata geçirilip uygulandığı takdirde, üstesinden gelinemeyecek ve başarılamayacak hiç bir hizmet ve vazife olamaz.

Şayet bir hizmet mahallindeki hizmet elemanları bu vasıfları yaşamıyor ve sebebi ne olursa olsun, en yakın dost yerine mesafeli bir tavır konuyorsa, en fedakâr arkadaş bedeline vefasız bir durum sergileniyorsa, en güzel takdir edici yoldaş yerine tenkit edici ve şevk kırıcı bir üslup hâkim oluyorsa, en civanmert kardeşin zıddına bir vaziyet ortaya konuyorsa, o hizmet mahallinin manevi hayatı gitmiş demektir. Özellikle, hasenat ve seyyiat mukayesesine bakılmayıp, bazı kardeşlerin üzerine kırmızı kalemle bir çarpı işareti konmuşsa, hizmetin manevi kıyameti kopmuş demektir. O zaman, hariçten düşman armaya gerek kalmaz.

Ancak, Risale-i Nur’dan tam ihlâs dersini alan Nur Talebeleri, şartlı olarak ifade ettiğimiz bu pest ve aşağı karakterlere meydan vermezler. Halisen, muhlisen çalışarak, Allah’ın rızası dairesinde Nur hizmetini birlikte yüceltirler. Her hizmet mahalli için duamız ve niyazımız da budur ve böyle olmalıdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap