Risale-i Nur Hizmeti

EHL-İ BEYT SEVGİSİ NEDEN ÖNEMLİDİR?- 1

Ehl-i Beyt, Sevgili peygamberimizin (asm) evine mensup olanlara verilen bir ünvandır. Özellikle Âl-i Abâ diye tanımlanan ve Hazret-i Ali (r.a.), Hazret-i Hasan (r.a.) ve Hazret-i Hüseyin (r.a.) neslinden gelenlere verilen bir semboldür.

Peygamber Efendimiz (asm) bir gün, kendisi ile beraber, kızı Hz. Fatıma, damadı Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in (r.a.) üzerine, giydiği abâsını örterek hususi dua ettiğinden “Hamse-i Âl-i Abâ” ile İslâm tarihinde meşhur olmuş bir hadisedir.

“Her peygamberin nesli kendindendir. Benim neslim, Ali’nin neslidir.” buyuran Peygamber Efendimizin (asm), Hazret-i Ali’den (r.a.) meydana gelen nesline Âl-i Beyt veya Âl-i Resül yahut Âl-i Muhammed ünvanları da verilir. Sünnet-i Seniyenin membaı, muhafızı ve bihakkın Sünnete ittiba ve onu devam ettiren bu nuranî kafile, âlem-i İslâmda zamanla mübarek bir ağaç gibi dal budak salmış ve her cihetle Kur’an’ın ve Sünnet-i Resülullahın (asm) muhafızlığını yapmışlar ve şimdi devam ediyorlar.

Peygamberlik vazifesi için hiç bir ücret istemeyen Allah’ın Resulü (asm), Ehl-i Beytine muhabbet etmeyi ümmetinden istemiştir. Bir çok hadis-i şerifinde “Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarılsanız necat bulur kurtulursunuz. Biri Allah’ın kitabı Kur’an, diğeri de Ehl-i Beytimdir.” Ehl-i Beytten muradı da Sünnet-i Seniyesidir. Çünkü, Sünnet-i Seniyenin kaynağı, muhafızı ve her cihetle mükellef olan Ehl-i Beytidir.

Bahsi geçen hakikati veciz bir şekilde ifade eden Bediüzzaman Hazretleri şu tespiti yapmaktadır: “Demek Âl-i Beytten vazife-i Risaletçe muradı, Sünnet-i Seniyesidir. Sünnet-i Seniyeyi terk eden, hakiki Âl-i Beytten olmadığı gibi, Âl-i Beyte hakiki dost da olamaz.” (Lem’alar s. 28)

Sünnet-i Seniyeyi ihya ve ona ittiba  etmeyi meslek ve gaye edinen Risale-i Nur Talebeleri, nesil bakımından Ehl-i Beytten olmasalar bile, hizmet ve vazife cihetinden Ehl-i Beyt hakikatine dahildirler. Çünkü, üstlendikleri kudsî vazife onu iktiza ve istilzam etmektedir. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap