Risale-i Nur Hizmeti

“EĞER SİZ ESKİ ZAMANDA YAŞAMIŞ OLSAYDINIZ..”- 2

İslâm medreselerinin kanun gücüyle kapatıldığı bir ortamda meydana çıkan ve din ilimleriyle fen ilimlerini mezc ederek iman esaslarını ispat ve izah eden, marifetullah denilen Allah’ı bilmek ilminde terakki ettirerek dünyaya da âhiret hesabına çalışmayı ders veren Nur Risaleleri imdada yetişti. Onları okuyarak imanını kurtaran ve okulundan fen ilmini, kaldığı Nur dershanelerinde din ilmini öğrenen milyonlarca Nur Talebesi gençler meydana geldi. Bediüzzaman’ın ifadesiyle “Dekartları, Bismarkları ve Sa’d-ı Taftazanileri geri bırakacak çok vatan gençlerini mahsul verdi.”

Bediüzzaman Hazretleri yazdığı Nur Risaleleriyle hem gençliğe, hem de millete okumayı sevdirdi. İdeolojilerin moda olduğu 1980 yıllarına kadar, en çok solcularla Nurcular kitap okurdu. İdeolojilerin iflas etmesiyle solcular okumaktan uzaklaşıp, nefs-i emmârenin aşağılık arzularının peşine düştükleri halde, Nur Talebeleri okumaya devam ettiler. Okumak, onların değişmez yaşam biçimleri ve hayat felsefeleri oldu.

Üstadımızın “Zübeyir’imi kâinata değişmem.” dediği Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin “Şimdi oku, kabirde okuyamazsın. Okuyamamaktan kork.” gibi emsali beyanları, Nur Talebelerine kamçı ve pusula vazifesi gördü. Nur Talebeleri, Risale-i Nurları ve onlardan kaynağını alan kitapları hem okudular hem de bir kısmı yazdılar. Böylece, sayısını bilemediğimiz binlece kitap ve dergiler vücuda geldi.

Nur Risaleleri, bitmeyen bir ilham kaynağıdır. Âdeta bir okyanus gibidir. Onlara elini atan, yapışan kurtulduğu gibi, okumak için şevk ve heyecan da bulur. Zira onlar, paha biçilmez bir hazine gibidir. Bu hakikati Bediüzzaman, Hulusi Yahyagil Ağabeye şöyle ifade eder: “Kardeşim! Eğer siz eski zamanda dünyaya gelseydiniz, dizlerinizin üzerinde sürünerek de olsa gelir, bu hakikatleri öğrenmeye çalışırdınız. Şimdi ise, kıymetini tam takdir edemiyorsunuz.” demiş. Allah hepimizi takdir eden ve gereğini yapanlardan eylesin, amin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap