Risale-i Nur Hizmeti

ÖNCE PROBLEM BİR İNSAN OLMAMAK- 2

(Dünden devam)

Bahsi geçen hakikatler gibi, daha bir çok özellikleriyle müspet bir yapının sahibi olan Risale-i Nur hareketi ve mensupları, millet birliğinin önemli bir çimentosudur. Millet ve devlet nazarında problemli bir kitle olmamak en öncelikli hizmet anlayışı ve karakterleridir.

Cemaat bünyesindeki her bir Nur Talebesinin en birinci vazifesi ve makbul hizmeti, önce problem çıkaran bir insan durumunda olmamak, sonra da ne katkıda bulunabilirse onun kâr kabul etmektir. Problemli bir insan olduktan ve cemaati rahatsız ettikten sonra, dağ gibi hizmetler yapıyor görünse de bir anlamı olmaz. Zaten, bu durumda yapılan hizmetlerde de ihlâs kalmaz. İhlâsın kaybolduğu bir amelde Allah’ın rızası bulunmadığından, o şekildeki ameller sahibini mahşer günü sıkıntıya sokmaktan başka bir anlam ifade etmez.

Risale-i Nur eserlerinden “Mert ve vicdanlı bir mümin, küçük ve cüz’i bir hata veya menfaatle, yüzer zararı ehl-i imana vermez. Eğer hata etse, verse, çabuk tövbe etmek lâzımdır.” dersini alan her bir Nur Talebesi, bulunduğu hizmet mahallinde herkesin takdir ettiği ve meşveretsiz hareket etmeyen bir kimliğe sahiptir. Zira, “İstişare eden pişman olmaz.” hadis-i şerifi, bir pusula gibi ona kılavuzluk etmektedir.

Mukaddes bir dâvâda ve cemaat içinde problem bir insan olmadan ihlâs, sadâkat ve istikamet dairesinde hizmet edebilenlere ne mutlu! Cenab-ı Hak, hepimizi o bahtiyarlardan eylesin, amin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap