İnsan Ve Toplum

CEMAATLERİN BİRLİĞİ

İslâm devletleri arasında gerçekleşecek olan İslâm Birliğini doğru anlamak ve yorumlamak lâzım geldiği gibi, cemaatler arası birliği de doğru okumak ve gereğini öyle yapmak lâzım gelir.

Bahsi geçen cemaatler arası birlik anlayışında, herkes kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek ve başka cemaatleri kötülemeden, onların hizmetlerine duacı olmak şeklinde tezahür eder. Zaten Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi “Hakka hizmet, büyük ve ağır bir defineyi taşımak ve muhafaza gibidir. O defineyi taşıyanlara ne kadar kuvvetli eller yardıma koşsalar daha ziyade sevinir ve memnun olurlar.” (İhlâs Risalesi) Bu hakikati dikkate alanlar ve gereğini yapanlar, müspet hareket ettiklerinden cemaatlerin manevi birliğine hizmet ederler ve asla fitne ve ihtilaflara sebebiyet vermezler.

“İttihad-ı İslâm’ı gerçekleştirmek de bizim vazifemiz.”diyerek kendi mesleğinden ve hizmet tarzından taviz verenler, hatta derslerimizi ortak yapalım noktasına gidenler, zamanla mesleksiz ve kimliksiz kalırlar. Hem kimseye de kendilerini beğendiremezler. Uzun zamanlar boyunca yapılan olumsuz konuşmalar ve anlayış farkları, kan uyuşmazlığını netice verir. Sun’i birliktelikler sonunda hüsran ve hayal kırıklığıyla neticelenir. Anonim meşreplik mesleksizliktir. Mesleksizlik ise sevilmez.

Hülâsa; hak ve daha güzel kabul ettiğimiz hizmet tarzımızdaki duruşumuzu muhafaza etmek ve Cenab-ı hakkın rızasının, taraftarların çokluğu ve fazla muvaffakiyetle değil, tam ihlâsla olduğunu bilerek her cemaat hizmetlerine bu anlayışla devam etmelidir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap