Hayat Risale-i Nur Hizmeti

“KELÂM ÂLİMLERİNDEN BİR ZAT GELECEK”- 1

İslâm tarihi boyunca başta Resul-ü Ekrem (asm) olmak üzere, onun sayesi ve gölgesi altında yetişen bir çok evliyalar, kendilerinden sonra gelip, İslâm dinini ihya ve yüceltecek zatlardan haber vermişler ve onlarla ümmetin ye’sini, ümit ve ricaya çevirmişler.
Özellikle, âhirzaman fitneleri içinde şaşkına dönen ve bin cihetten günahların insanların etrafını sardığı ve ecnebi âdetlerinin sel gibi cemiyeti istila ettiği sıralarda, Allah’ın izniyle hizmet-i İslâmiyenin başına geçen Hazret-i Mehdi ve nuranî cemaatinden ziyadesiyle bahsedilmiş ve onun geleceğiyle ümmet müjdelenmiştir.
Hatem-ül evliya ve son müceddit vasfına sahip ve kıyamete kadar manevi tasarrufu, tıpkı hayattaki gibi devam edecek olan Hazret-i Mehdi, kendisinden önce gelen bütün müceddit, müçtehit, mürşit ve kutupların vazife sahalarını üstünde topladığı ve hem siyaset, hem diyanet, hem cihad, hem saltanat, hem daha pek çok dairelerde vazifeli olduğu için, ümmetin dikkati ona çekilmiş ve ortaya çıktığı zaman ona tabi olunması emredilmiştir.
Fakat, imtihan sırrı gereği, aleni ve açık bir şekilde bahsedilmeyen ve perdeli bir üslupla haber verilen Hazret-i Mehdi ve diğer kıyamet alâmetleri olan deccal ve Süfyan gibi hadiseler gizli kalmış ve insanların ekseriyeti tarafından tam anlamıyla tayin ve tespit edilememiştir. Ebubekir-i Sıddık (r.a.) gibi elmas ruhlu olanlarla, Ebu Cehil gibi sefil ve kömür ruhlu olanların birbirinden ayrılması böylece temin edilmiştir.
İşte, istikbal ile alâkalı verilen müjdeli haberlerden birisini, ikinci Hicri bin yılın başında gelen müceddit İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruki Hazretleri bahsetmektedir: “Eskiden büyük zatlar demişler ki, kelâm âlimlerinden bir zat gelecek. Bütün iman ve Kur’an hakikatlerini kemal-i vuzuhla apaçık ispat ve izah edecek. Ben istiyorum ki, ben o olsam. Belki ben o adamım.” diyerek, çok önemli bir hizmet ve vazifenin kendisine ait olduğunu söylemiş. (Devamı yarın

asyanur.info samicebeci.net (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap