Risale-i Nur Hizmeti

ZAHMETLİ İŞE İHSAN EDİLEN LEZZET- 2

(Dünden devam)

Merhum Zübeyir Ağabey, birlikte çalıştığı Mehmet Kutlular Ağabeye hitaben “Kardeşim Kutlular! Sen, sıkıntılı hadiselerin kökünü tamamen kazmak istiyorsun. Bu kat’iyen mümkün değil. Böyle hadiselerin biri biter, diğeri başlar, o biter öbürü başlar. Kıyamete kadar böyle devam eder gider. Aksi takdirde imtihan sırrı ortadan kalkar. Mühim olan haklı ve doğru yerde durmak, ihlâs ve istikametini muhafaza etmektir.” demesi de çok ilginçtir.

Mukaddes bir hizmetin etrafında kaderin sevkiyle bir araya gelen insanlar imtihandan muaf değillerdir. Bilakis daha şiddetli imtihanlara muhataptırlar. Zira, mânevi derece ne kadar yükselirse, imtihanın şiddeti de o nispette artar. Allah, dağına göre kış verdiği gibi, hem fert hem de cemaat olarak derece nispetinde imtihanın şekli de, mahiyeti de farklılık arz eder.

“Hayr-ül umur-u ahmezüha.” hadis-i şerifine göre, işlerin zahmetli olanında hayır vardır. “Bir bahçeye girsem en iyi meyveyi almaya çalışırım. Koparmasından zahmet çeksem, lezzet alırım.” diyen Bediüzzaman’ın bu ifadeleri de dikkat çekicidir. Allah, her zahmetli işin içine, hazır bir mükâfat olarak manevi lezzetini de koymuştur.

Evet, bu kudsî hizmet, bu günlere kolay yollardan gelinmedi. Bin bir türlü meşakkat, zahmet ve çileler, bu dâvânın yol üstündeki mayınları ve dikenli telleri idi. Bundan sonra da meşakkat ve zahmet gıdamız olacak fakat bu dâvâ her zaman kazanacaktır, inşaallah.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap