YILDIZLAR DA ÖLÜR
Tefekkür

YILDIZLAR DA ÖLÜR

“Bir şey kanun-u tekâmülde dahil ise, o şeyde alâküllihal neşvünema vardır. Neşvünema ve büyümek varsa, alâküllihal bir ömr-ü fıtrî vardır. Ömü fıtrisi varsa, alâküllihal bir ecel-i fıtrisi vardır.  Gayet geniş bir istikra ve tetebbu (araştırma) ile sabittir ki, öyle şeyler ecelin pençesinden kendini kurtaramaz.” (Sözler s. 863) Bediüzzaman Hazretlerinin bu tespitlerinden hareketle, nasıl bir insan veya bir ağaç ölümün pençesinden kurtulamıyorsa, muhteşem bir ağaç veya büyük bir insan hükmündeki kâinat dahi ölümden, yıkılıp dağılmaktan kendini kurtaramayacaktır. Kıyametle kâinat ölecek, fakat âhiret olarak yeniden diriltilecektir. Kâinattan bir parça ve feza âleminde bir kütle olan bir yıldızın bir doğumu varsa, elbette öylece bir ölümü de vardır. Yıldızların enerji depoları olan hidrojen maddesinin tükenmesi, o yıldızın ölmesi demektir. Orta büyüklükte bir yıldız olan güneş, hidrojeni helyuma dönüşerek ısı ve ışık yaydığı halde, bir zaman gelecek, ayet lisanıyla haber verildiği gibi, dürülerek ısı ve ışık veremeyecek hâle dönüşecek. İhtiyarlamış yıldızlar da, zamanla ışık veremez hâle gelip büzülüyor, sonra Nova veya Süper Nova denilen müthiş bir patlamayla parçalarını fezaya dağıtıyor, aynen onun gibi.

Meteor taşları denilen parçaların ay, dünya ve diğer gezegenlere çarpması bundandır. Ancak, dünyamızın atmosferi bu parçaların yeryüzüne kadar inmesini engeller. Ya tekrar fezaya kayarlar yahut yanarak yeryüzüne toz olarak inerler. Bazen ibret olsun diye yerleşim yerlerinin dışına düştükleri de olur.

Büyük patlamalarla ölen yıldızlardan fezaya dağılan parçalar, yeni yıldızların meydana gelmesinde vazife görürler. Yani bir yıldızın ölümü, bir çok yeni yıldızların doğumuna vesiledir. Çünkü Allah hiç bir şeyi asla israf etmez. İsraf edenleri de sevmediğini haber vermiştir. Nasıl ölen yıldızların maddesini israf edebilir ki?

Aynen öyle de; kâinatın tamamını kıyametle harap edecek olan Allah, kâinatın maddesini de israf etmeyecek ve onu âhiret âleminin bir kısım inşaatında değerlendirecektir. Kâinatın ateş unsuru tamamen Cehenneme gidecek, geri kalan maddesi de, Cennette kullanılacaktır. Allah’ın Hakîm ismi de bunun böyle olmasını gerektirir.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap