Kabre Gülerek Girenler

YILDIZ YAĞMURU- 1

Kâinatın hadsiz fezasında ve güneşin etrafında nihayetsiz maksatlar için döndürülen dünyamız, bir taraftan da değirmen taşı gibi insanları öğütüyor. Gelenler giderken, gidenlerin hiç biri geri gelmiyor. Böylece devran sürüp gidiyor.

Bu dünyadan kimler gelip  kimler gitmedi ki! Başta bütün enbiyalar, evliyalar ve nice Allah dostları gibi, Kâinatın Efendisinin (asm) vârisi olan mücedditler, müçtehitler ve asırlarının manevi sahipleri ve mensupları hep bu dünyayı terk edip gittiler. Bediüzzaman Hazretleri ve saff-ı evvel talebeleri ve arkadan gelenler hepsi göçüp gittiler. Bu bir kervandır ki, sırası gelenler buraya gelir ve yine sırası gelenler buradan göçer giderler.

Bir kaç sene içinde, 1960 ve 1970 yıllarında Risale-i Nur’u tanıyıp bu dâvâya hizmet edenler, yaprak dökümü gibi arka arkaya  âhiret âlemlerine göç etmeye başladılar. Geçen sene vefat eden Abdülkadir Badıllı  ve İhsan Paşalıoğlu Ağabeylerin ardından, bu sene Halil Uslu ve Kasım Ali Güngör Ağabeyler de bir gün arayla âhiret âlemine hicret ettiler.

Halil Uslu Ağabeyle kırk küsur senelik tanışıklığımız var. Aynı dâvâda ve Zübeyrî çizgideki beraberliğimiz ve Yeni Asya gazetesindeki köşe yazarlığı arkadaşlığımız ve sık aralıklarla yaptığımız telefon görüşmelerimiz, sıkıntılı süreçler geldiğinde onları birlikte aşmamız, bizi birbirimize daha da yakınlaştırdı. Vefatından sonra onunla alâkalı yazılarda belirtildiği gibi, çok yönlü ve hareketli bir arkadaştı.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersi)

Reklam

Yorum Yap