YENİDEN DİRİLİŞ SABAHI
Ahiret

YENİDEN DİRİLİŞ SABAHI

Kıyametin kopmasıyla bütün âlem harap olduktan sonra, âlemlerin sahibi olan Cenab-ı Hak onu âhiret olarak yeniden inşa edecektir. Kur’an-ı Kerimde iki binden fazla ayet bu hakikatten haber vermektedir.

Eğer, kıyamet ötesinde âhiret âlemleri kurulmayacak olsaydı, bu âlemde görülen bütün hikmetler, gayeler, maksat ve maslahatlar, yüksek nizam ve intizam anlamsız olur ve abesiyete giderdi. Bediüzzaman Hazretlerinin dediği gibi, gayet mahir bir sanatkârın muhteşem bir saray inşa edip, içini kıymetli ve antika eserlerle donattıktan sonra, ona dam ve çatı yapmayarak her şeyin bozulmasına sebep olmasını hiç bir akıl kabul etmez.

Hem, insana verilen bu kadar istidat ve kabiliyetler, ebediyen yaşamak arzusu gibi meyiller mânâsız olurdu. Sadece insan beynindeki kapasitenin en çok yüzde onu kullanılabilen ve geriye kalan yüzde doksanı kullanılamayan ciheti israfa giderdi. Allah ise, hiçbir cihetle israfı sevmez ve mutlak adaleti buna izin vermez.

İnsanların büyük çoğunluğu ilk yaratılışındaki harika mucizeyi gördüğü halde, haşir sabahındaki ikinci dirilişini aklına sığıştıramaz. Hâlbuki, ikinci diriliş birincisinin misli, hatta ondan daha kolaydır. Cenab-ı Hak bu mânâyı ifade için Lokman Suresi 28. ayette “Sizin tekrar yaratılmanız, bir tek canlının yaratılması gibi kudretime kolay gelir.”ferman eder.

Yeniden diriliş olayı, ayetlerin lisanıyla göz açıp kapamaktan daha kısa bir zamanda gerçekleşir ve her insanın kuyruk sokumundaki acbüzzenep denilen bir tohum üzerinde insan bedenleri inşa edilir. Aynı anda Allah’ın emriyle ruhlar içine girer ve bedenler canlanır. Yasin Suresinde belirtildiği gibi “Eyvah bize! Yattığımız yerden bizi kim kaldırdı? İşte Rahman’ın vaad ettiği! Demek peygamberler doğru söylemiş.”derler. Sayısını ancak Allah’ın bildiği milyarlarca insan haşir meydanına sevk edilir. Herkesin hesabı görüldükten sonra, kim nereye lâyık ve müstehak ise oraya gönderilir. Ya Cennete ya da Cehenneme.

Evet, her gecenin bir sabahı ve her kışın bir baharı olduğu gibi, şu karanlıklı ve fâni dünyanın dahi bâki bir baharı ve ebedi bir sabahı vardır ve olacaktır. Önemli olan ise, yeniden diriliş sabahına ve Mahşer Meydanındaki çetin hesaba bu dünyadayken hazırlanabilmek ve ölümsüzlük ülkesindeki Cennet saraylarına girerek, ebediyen Allah’ın rızasına erebilmektir.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap