Hatıralar Geçidi

YENİ BİR PROBLEM (HATIRALAR GEÇİDİ- 16)

Reklam

Umumi temsilciler heyetinden döndükten sonra, teklif üzerine sosyal komisyon sekreterliğini kabul edip seçilmem, bazı arkadaşlarda rahatsızlık sebebi olduğunu hissediyordum. Anlaşılmaz bir durumdu. Aslında ben talip olmamıştım. Sadece yapılan teklifi kabul etmiştim. Sebebi de, adı var kendi yok halindeki bir komisyonu canlandırıp aktif durumuna getirmekti ve öyle de olmuştu.

Ancak bir müddet sonra Ali ve Ömer Ağabeyler, bu sekreterliği bırakmamı istiyorlardı. Kendileriyle bazı mekânlarda ne konuşulmuşsa, bana onu teklif ediyorlardı. Ben ise, bir sürü hizmetin arasında bu vazifeyi hamiyet ve gayret duygularımdan kabul etmiştim. 9 Nisan 2011 tarihinde toplanamayan komisyonu, 7 Mayıs Cumartesi akşamı topladım fakat ekseriyet yine temin edilemedi.

Bu sefer, 12 Mayıs 2011 perşembe akşamı yapılan Büyük şehir meşvereti öncesi toplanmaya karar verdik. Bir irade sürekli toplantıyı engellemeye çalışıyordu. Benim sekreter olarak seçilmemden en çok rahatsız olanların en başında, G. Antepli Mustafa geliyordu. Toplantı yaptığımız binaya geldiği ve haber de gönderdiğimiz halde katılmadı. Anlaşılmaz bir direnç vardı. Ben de, sosyal komisyonu Büyük şehir meşveretine iade ederek istifamı sundum ve heyet tarafından komisyonun yeniden kurulmasına yardımcı olunmasını talep ettim. İhlâs düsturlarımıza aykırı bir durum vardı. Acaba bu durum bende miydi yoksa başkasında mı? Bunu zaman gösterecekti.

Büyük şehir meşvereti tek gündemle toplanmıştı. Sekreterler heyetinin sistemde yeri olmadığından bir önceki toplantıda kaldırılmasını istemiştim. Bunu bahane yapan bazı arkadaşlar, onun üzerinden bana vurmaya hazırlandıklarını haber almıştım. Orhan bey, divan sekreteri olarak başı çekiyordu. Belli bir ekip de hazırlanmıştı.

İlk sözü bana verdiler. Ben de “Arkadaşlar! Her ne kadar sistem gereği, Büyük şehir daimi ve geçici komisyonlar kurabilir deniyorsa da, sekreterler heyeti her hangi bir komisyon değildir. Dört komisyonun sekreter ve yardımcılarından meydana gelen bir heyet. En az, ayda bir toplanır, diye çalışma usulü belirlemişsiniz. Hiç bir yetkisi olmayan ve bazı konuları konuşup dağılan böyle bir heyet yerine, asıl yetkili olan büyük şehir meşveret heyeti, her on beş günde bir toplandığından, her meselemizi bu heyette görüşelim ve karara bağlayalım. Büyük şehir meşveret heyetinden saklanacak mahrem bir meselemiz yok. Şayet olsa, bu heyete güvensizlik anlamına gelir ve heyete haksızlık olur. Her cihetle meşvereti hâkim kılalım. Hepimiz de bu meşveret havuzunda eriyelim. Alınan kararlara da uyalım.

Kaldı ki, sekreterler heyeti karar alma yetkisi olmadığı halde, meşveret heyetimizi by-pas ederek karar aldı ve Asya Nur Kültür Merkezindeki dükkânı devretmemi tebliğ etti. Yetkisiz olduğunu bildiğim halde, alınan karara uydum. Yeni Asya Anonim şirketine devretme arefesinde, Ankara’dan yapılan telefonlarla bu engellendi. Ara heyetler her zaman sıkıntıların kaynağı olmuştur. İslâm tarihinde bir defa HAKEM OLAYI olmuş ve dahili savaşa sebebiyet vermiştir. Nur Hareketinin tarihinde bir defa HAKEM HEYETİ kurulmuş ve cemaat ikiye bölünmüştür. Bir önceki sistemde, umumi temsilciler heyetinin altında olan GENEL YÜRÜTME KURULU sıkıntıya sebep olduğu için, yeni yaptığımız sistemle ondan güç belâ kurtulduk.

Bahsi geçen hakikatlere binaen, bu sekreterler heyeti denilen ara heyetin kaldırılmasını teklif ediyorum. Semt meşvereti, komisyon toplantıları, Büyük şehir meşvereti derken zaten bir hayli toplantı yapmaktan hizmete vakit kalmıyor durumuna düşmeyelim.” dedim.

Önceden hazırlanmış ekipten bazıları, sekreterler heyetinin devam etmesi istikametinde sözler söylediler. En son, Orhan bey de aynı istikamette konuşmalar yaptı ve oylamaya geçti. Tahmin ettiğimiz gibi ekseriyetle devamı kabul edildi. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap