İnsan Ve Toplum

YE’CÜC VE ME’CÜC KAVİMLERİ KİMLERDİR?- 2

(Dünden devam)

Ye’cüc ve Me’cüc; anarşi, vahşet, kargaşa ve kan dökmenin bir sembolüdür. Âhirzaman şartlarında komünistlik içindeki anarşistlerin ehemmiyetli fertlerini teşkil eden ve eski zamandaki Moğollar gibi aynı karakteri taşıyan ve her türlü terör eylemlerine bulaşanlar dahi bu mânâya dahildirler.

Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi “Bolşeviklik dahi çok mukaddesat-ı ahlâkiye ve kalbiye ve insaniyeyi bozduğundan; elbette, ektikleri tohumlar hiç bir kayıt ve hürmet tanımayan anarşistlik mahsulünü verecek. Çünkü, kalb-i insaniden hürmet ve merhamet çıksa, akıl ve zekâvet, o insanları gayet dehşetli ve gaddar canavarlar hükmüne getirir, daha siyasetle idare edilmez. Ve anarşistlik fikrinin tam yeri ise, hem mazlum kalabalıklı, hem medeniyette  ve hâkimiyette geri kalan çapulcu kabileler olacak.” (5. Şua)

Yaşadığımız zaman itibariyle, ister devlet terörü olsun, isterse şahıs veya grup terörü olsun, terör eylemleri dünyanın bir numaralı problemi haline gelmiştir. Hiç bir ayırım yapmadan sivil ve masum insanları öldüren, ne zaman ve nerede eylem yapacağı belli olmayan, bütün dünyayı kasıp kavuran terör belâsı, Ye’cüc ve Me’cüc’ün misyonu olan tahrip ve yıkıcılığı, anarşi ve gaddarlığı temsil etmektedir. Bu yüzden yüz binlerce masum insanlar hayatını kaybetmekte ve medeni şehirler harabeye dönmektedir.

Filistin’de, Irak’ta, Suriye’de, Amerika, Avrupa, Afrika kıt’alarında ve dünyanın her tarafında gerçekleşen terör olayları insanlığı dehşete düşürmektedir. Terörün dini olmaz. Ne adına yapılırsa yapılsın terör, terördür. Menfaat için yapılan devlet terörü, başka türlü terör eylemlerini netice vermektedir.

Ye’cüc ve Me’cüc’ün misyonu olan yeryüzünde fesat çıkarıp kan dökmeler daha da artar, fitne ve anarşi ziyadeleşirse, Kıyameti beklemek lâzımdır. Bunun tek çaresi, dünya genelinde ortak tedbirler alarak, ciddi eğitimlerle inanç değerlerini genelleştirmek suretiyle, insanların kalbinde hürmet ve merhamet duygularını yerleştirmek ve âhiret  sorumluluğunu öğretmektir. Özellikle din faktörünü öne çıkarmaktır. Terörü besleyen sebepleri ve kaynaklarını kurutmaktır. Her şeyden önemlisi Allah inancını kalplerde hâkim kılmaktır, vesselâm.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap