İnsan Ve Toplum

YE’CÜC VE ME’CÜC KAVİMLERİ KİMLERDİR?- 1

Âhirzaman insanlık tarihinin fitneler, anarşi, kargaşa, kanlı savaşlar ve büyük günahların serbestçe işlendiği çok dehşetli bir zaman dilimidir. Bundan dolayı, asırlar boyu Müslümanlar âhirzaman fitnelerinden ve o fitneleri tahrik eden deccal ve Süfyan fitnelerinden Allah’a sığınmışlardır.

Kâinatın sonu olan Kıyamet alâmetlerinin çoğunun çıktığı âhirzaman için Peygamber Efendimiz (asm) bir hadis-i şeriflerinde “Ye’cüc ve Me’cüc çıkmadıkça Kıyamet kopmaz.” buyurmuştur. Kur’an-ı Kerim’de bahsedilen ve Enbiya Suresinin 96. ayetinde haber verilen “İnsanlar arasındaki ihtilaflar böylece devam edip gider, nihayet Ye’cüc ile Me’cüc’ün önündeki sed açıldığında her tepeden saldırmaya başlarlar.” ifadeleriyle, kısaca Ye’cüc ve Me’cüc kavimlerinden bahsedilmiş fakat daha fazla teferruatlı bilgi verilmemiştir. 97. ayette ise, insanlar ikaz edilir: “Hak bir vaad olan Kıyamet yaklaşıp da alâmetleri belirdiğinde, inkâr edenlerin gözleri donakalır. ‘Yazıklar olsun bize!’ derler. Biz bundan gaflet içindeydik. Daha doğrusu peygamberleri yalanlayarak zalimlerden olduk.”

Kur’an-ı Kerim’in kısaca ve hadis-i şeriflerin kısmen tafsilatla bahsettiği Ye’cüc ve Me’cüc meselesinin tabir ve tevilini yapan Bediüzzaman Hazretleri Beşinci Şuada şu yorumu yapar: “Kur’an’ın lisan-ı semâvisinde ‘Ye’cüc ve ‘Me’cüc’ namı verilen Mançur ve Moğol kabileleri eski zamanda Çin-i Maçin’den çıkarak bir kısım başka kabileleri beraber alarak kaç defa Asya ve Avrupa’yı hercümerc ettikleri gibi, gelecek zamanda dahi dünyayı zir ü zeber edeceklerine kinayedir.” der.

Hicri altıncı asrın deccalları olan Moğol imparatorları Cengiz ve torunu Hülâgü, Milâdî tarihle 13. yüz yılında orduları ile başta Buhara, Semerkand  gibi Asya şehirlerini, Anadolu topraklarına girerek Sivas, Kayseri gibi illeri yerle bir ettiler. Orta doğuya giderek Bağdat şehrini yaktılar yıktılar. Çoluk çocuk, kadın erkek, genç ihtiyar demeden dört yüz bin kişiyi öldürüp oluk gibi kan akıttılar. Bağdat kütüphanelerindeki kitapları Fırat ve Dicle nehirlerine attılar. Günlerce nehirlerden kan ve kitap aktı. Abbasi halifesi Mu’tasım Billah’ı el ve ayaklarını bağlayıp atların ayakları altında parçalatarak öldürüp, Abbasiye devletine son verdiler. Çekirge sürüleri gibi gittikleri yerleri yok ettiler. Medeniyet dünyasını harabeye çeviren bu çapulcu kabileler, tarihte Mançur ve Moğol olarak isim verilen ve Çin Seddi’nin yapılmasına sebep olan bu kavimlere, Kur’an-ı Kerim lisanında “Ye’cüc ve Me’cüc” namı verilmiştir. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap