Anadolu Seyahat Notları

YAZ MEVSİMİ OKUMA PROGRAMLARI- 2 (GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ…)

(Dünden devam)

Yukarıda anlatılan hakikatlere binaendir ki, yıl boyunca yapılan manevi hizmetlere ilave olarak, yaz tatili geldiğinde ülke çapında yapılan okuma programları ile genç nesillere hizmetler veriliyor. Binlerce genç değişik mekânlarda, Risale-i Nur eserlerini mütalâa ederek imanlarını kuvvetlendiriyor.

Bu çerçevede, bu hizmet kervanına bizler de iştirak ettik. Kalabalık bir grup ile Çaycuma ilçesine gittik. Dokuz gün süren bu okuma programı herkes için çok verimli olmuştu. Günlük şahsi okumalardan, müzakereli derslere kadar program dolu dolu geçti. Günlük asgari okuma sayfamızı elli sayfa olarak tespit etmiştik. Bazı kardeşler onu dahi geçmişti. Bir kısmı ilk defa böyle bir programa katılan gençlere, Zübeyir Ağabeyin tavsiyesini uygulamasını söyledik. Yani, hiç lügate bakmadan Risale-i Nur eserlerini üç defa sür’atle bitirmek gerekir. Bunun maksadı ise, hangi kitapta hangi konuların var olduğunu öğrenmiş olmaktır. Daha sonra, dikkatli bir nazarla sakin bir şekilde okunur ve konular arasında bağlantılar kurulursa daha verimli olur. Hem bu eserlerdeki eş anlamlı kelimeler çok kullanıldığı için, daha sonra lügata bile bakmadan bu eserleri anlamanın mümkün olduğunu ifade ettik.

Futbol, Valeybol ve Basketbol gibi sporların yapıldığı ve denize de girme imkânı bulunan dokuz günlük program gerçekten çok faydalı olmuş ve bütün gençlerin istifadesine vesile olmuştu. Geri bildirim için yaptığımız anket sonuçları, gençlerin ne kadar istifade ettiklerini ortaya koyuyordu, elhamdülillah. Cenab-ı Haktan, böyle programların daha da yaygınlaşmasını ve nice genç nesillerin manevi kurtuluşlarına vesile kılmasını niyaz ediyoruz.

asayanur.info  samicebeci.net  (YouTube-sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap