Anadolu Seyahat Notları

YAZ MEVSİMİ OKUMA PROGRAMLARI- 1 (GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ…)

Cenab-ı Hakkın mukaddes kitabı olan Kur’an-ı Kerim’deki ilk emri “OKU!” idi. “Seni yaratan Rabbinin adı ile oku. Ki O, insanı bir kan pıhtısından yarattı.” diye devam eden ayetler, insanın ilim vasıtasıyla kemâle ereceğini ve mânen yükseleceğini bildirmektedir.

Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi “İnsan bu dünyaya ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gönderilmiştir.” Bütün ilimlerin esası, şahı ve padişahı da iman ilmidir. İnsanı insan eden imandır. İmanı olmayan dinsiz insanları, Cenab-ı Hak hayvanlardan daha aşağı ve şaşkın varlıklar olarak nitelemektedir.

Yeni yetişen nesillerin imanını kuvvetlendirip, vatanperver insanlar haline gelmelerini temin etmek ve geleceğimizi emin ellere teslim etmek en önemli vazifelerimizin arasındadır. Aksi takdirde imandan nasipsiz, ahlâk ve fazilet yoksunu gençlerin ne hale geldiği gözler önünde görülüyor. Merhum Zübeyir Ağabeyin ifadesiyle “Teessür ve ızdıraptan kalpten bir parça kopsa idi, bir gencin dinsiz olmuş haberi karşısında o kalbin atom zerratı  sayısınca param parça olması lâzım gelir.”

Fen ve felsefeden gelen dehşetli bir dalâlet cereyanı ile  kalpleri yaralanan, imanları zedelenen ve bin cihetten gelen günahların darbeleri altında maneviyatları darmadağın olan gençlerin içine düştükleri perişan durum, gerçekten aklı başında olan insanları düşündürmekte, hamiyet ve gayretlerini harekete geçirmeye vesile olmaktadır.

Ülke gençliğinin tamamına ulaşmak belki mümkün olmayabilir. Fakat, milyonlarca gençten ne kadarına ulaşıp kurtulmalarına vesile olunabilse, elbette ülke adına büyük bir hizmet ve mutluluktur. Âhirzaman şartlarında alevleri göklere yükselen manevi bir yangın içinde yanan ve kendilerini kurtaracak şefkatli bir el bekleyen gençlerin bu can yakıcı halleri meydanda iken, rahatına düşkünlük hastalığına mağlup olarak ilgisiz davranmak elbette mümkün eğildir. Bunun ne kadar büyük bir mes’uliyet olduğunu bilen dâvâ adamları, kendi hayatlarını rahatça yaşayamazlar. (Devamı yarın)

asya nur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap