YARATILIŞTAKİ MUCİZELER ZİNCİRİ
Tefekkür

YARATILIŞTAKİ MUCİZELER ZİNCİRİ

Her gün dünyaya dört yüz bin çocuk gelmekte ve üç yüz elli bin kişi de ölümle ayrılıp gitmektedir.

İnsanın anne karnındaki yaratılışı öyle mucizeler zinciri ile gerçekleşir ki, kim onu ibret ve tefekkür gözüyle incelese, hayretinden parmağını ısırır. Ancak bu tefekkürden mahrum olan gözler, arkasında göz bulunmayan gözlük camlarından farksızdır.

İnsanın aslı, bir yumurta hücresinin bir spermle aşılanmasından ibarettir. 250-300 milyon spermden sadece birisinin yumurta içine girip onu aşılaması da bir mucizedir. Mitoz bölünmeyle çoğalan ve trilyonlarca hücreden meydana gelen bir bebeğin, dokuz ay on gün içinde geçirdiği safhalar, ancak nihayetsiz bir ilim, irade ve kudretle gerçekleşebilir. Ne tabiatın ve ne de tesadüfün bu işe karışması asla mümkün değildir. Onun  için Cenab-ı Hak bu ilk yaratılışı muhtelif ayetlerle nazarımıza sunar. “Sizi annelerinizin karınlarında üç karanlık içinde, bir yaratılıştan öbür yaratılışa halk edip duruyor.” (Zümer Suresi:6) Tıp ilminin tespitlerine göre, ana karnındaki çocuk üç tabakayla kuşatılmıştır. Amniyon zarı, onun dışındaki karyon zarı ve rahim duvarı. Çocuk, amniyon torbası içindeki sıvıda halden hale geçirilerek olgunlaştırılmaktadır.

Hadis-i şerifte “Her birinizin yaratılış mayası, ana rahminde bir nutfe olarak kırk günde derlenip toplanır. Sonra bir kırk gün daha kan pıhtısı olur. Sonra yine bir kırk gün daha et parçası halinde kalır. Ondan sonra melek gönderilir ve ona ruhunu üfler. Sonra ona rızkını, ecelini, amelini, asi veya itaatkâr olacağını yazar.” Tıbbın izahları ile bu hadis örtüşen açıklamalardır. Seksen günlükken bebeğin ekser organları belirmeye başlar. Dört aylık olduğunda bebeğin biyolojik gelişimi tamamlanmış ve büyüme safhasına gelinmiştir. Boyu 20-25 santime, ağırlığı 200 grama yaklaşmıştır. Bu safhada ona ruh üflendiği zaman artık o bir canlıdır. Her insan gibi onun da yaşama hakkı vardır. Her insanın yaratılış serüveni aynıdır ve her safha mucizeler zinciri ile doludur. Sonra ayette “Görmedi mi o insan? Onu Biz bir damla sudan yarattık da, o Bize apaçık bir düşman kesiliverdi!”denilir. Evet, iman bambaşka bir nimettir. Duamız odur ki, Allah herkese nasip etsin.

www.asyanur.info

Reklam

Yorum Yap