YARATILIŞIN SIRRI ŞÜKÜR HAKİKATİ
İman ve İbadet

YARATILIŞIN SIRRI ŞÜKÜR HAKİKATİ

İnsanı her vakit kendisine iltica ve dua, şükür ve hamd ettirmek için yaratan ve sayısız maddi ve manevi cihazlarla donatan Cenab-ı Hak “Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var?” buyurmakla, insanın en önemli vazifesinin dua olduğunu haber veriyor.

Küçücük bir ihsan ve ikram karşısında nasıl teşekkür edeceğini bilemeyen insanın, Allah’ın saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok nimetlerine  mukabil minnetsiz davranması, o nimetleri sahipsiz kabul ederek hırsızca saldırması, insanın fıtratına zıt, hak ve hakikate muhalif ve nimetlere karşı nankörlük olduğunu zerre kadar aklı ve insafı olan idrak eder.

Uçsuz bucaksız kâinatın hadsiz fezasında, görünmeyecek kadar küçük olan şu dünya üstünde, minnacık bir varlık, âciz ve zayıf bir mahluk olan şu insanın; sonsuz bir ilim, irade ve kudrete sahip olan Allah’a muhatap ve dost olarak Ona mensup olması ve Onun sayısız nimetlerine mazhar olması ne büyük bir şeref ve saadettir! Buna binâen, bütün teşekkür ve minnettarlığını sadece Ona arz etmesi de, insan olduğunun şuurunda olmasının bir gereğidir. Zira “Ezelden ebede kadar, her kimden her kime karşı gelen ve gelecek olan ne kadar medih, övgü, sena, hamd ve teşekkür varsa, yalnız Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.”

“Hem şükür ve hamd sayesinde, istifade edilen nimetlerin kendi lezzetinden bin derece fazla bir lezzeti, iltifat-ı Rahmanî cihetiyle insan hissedebilir. Yani şükür gösterir ki, şu lezzetli rızık ve nimet, kısa ve muvakkat bir lezzet-i zâhirisiyle beraber daimi, hakiki, hadsiz bir lezzeti ve zevki taşıyan iltifat-ı Rahmaniyi şükür ile kazandırır. Yani, rahmet hazinelerinin Malik-i Keriminin hadsiz lezzetli olan iltifatını düşünüp, şu dünyada dahi Cennetin bâki bir zevkini manen tattırır. İşte rızık, şükür vasıtasıyla o kadar kıymettar ve zengin bir hazine-i camia olduğu halde, şükürsüzlükle nihayet derecede sükût eder (alçalır).” (Mektubat s. 349)

Evet, insanın yaratılış maksadının en önemli ciheti şükürdür. Allah’a olan şükrün en ehemmiyetli olanı ise, namaz ile Ona mukabele etmektir. Şükür etmemek, yaratılışın asıl maksadına aykırı ve büyük bir nankörlüktür.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap