Risale-i Nur Hizmeti

YAN YANA DÖRT ELİF GİBİ OLMAK- 2

(Dünden devam)

Risale-i Nur’un meslek ve meşrep kaidelerine göre birlikte hizmet edenler ve hizmetin temel prensiplerini aynı anlayanlar, fikren ittifak halindedirler. Fikren bir ve beraber olmak dengeyi, o da tesanüdü, o dahi cemaatin birlik ve beraberliğinin devamını temin eder. Fikren birlik ve bütünlüğü olmayan bir cemaat ne kadar büyürse, o nispette küçülürler.

Fikren bütünlüğünü korumayı başaranlar ise, sayıları ne olursa olsun büyüktürler. Bediüzzaman’ın verdiği misalde olduğu gibi, dört tane bir alt alta gelip toplandığı zaman dört olduğu halde, yan yana gelip okunduğu zaman, bin yüz on bir kıymetini alır.

Meslek ve meşrep ile ilgili temel meselelerde fikren bir ve beraber olduktan sonra, teferruata dönük cüz’i meseleler problem edilmemelidir. Allah korusun, eğer temel konularda farklılık meydana gelirse, zaten o zaman bir arada kalmak mümkün olmaz. En istenmeyen durum da odur.

Bir hizmet mahallindeki hizmetlerin inkişafı ve umulanın çok ötesinde manevi fetihlerin gerçekleşmesi, ancak ittihat, itimat, tesanüd, karşılıklı yardım, muhabbet ve sevgi ortamının tesis edilmesi, yapılan hizmetlerin meşveret ile icra edilmesiyle mümkündür.

Tekelcilikte zahmet, paylaşımda rahmet ve kolaylık vardır prensibiyle, hizmet komisyonları aracılığıyla hizmetin her alanını cemaat fertleriyle paylaşmak, planlamak, uygulamak, kontrol etmek ve tedbir almak, kudsî hizmetimizi daha yukarılara taşıyacaktır. Asıl hedefimiz de, Allah’ın rızası dairesinde bu olmalıdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap