Risale-i Nur Hizmeti

VESİLENİN MAHİYETİNE BAKILMAZ- 1

Bu kâinat denilen mükemmel ülkenin, dünya misafirhanesine en şerefli varlıklar olarak gönderilen insanların yaratılışlarının asıl maksadı, iman ve ibadetle kendilerini yaratan Allah’ın rızasını kazanmaktır. Cehennemden kurtulmak, cennet ve ebedi saadete kavuşmak bile, bu gayenin yanında hafif kalır. Zaten, Allah’ın rızasına nâil olan fertler, diğer maksatlarına da erişirler.

Mesele bu açıdan değerlendirildiği zaman, Kur’an ve Hazret-i Peygamber (asm) başta olarak her şey, Allah’ın rızasını kazanmak için birer vesiledirler. Vesilenin ise mahiyeti değil, neticesi önemlidir. Neticesi Allah’ın rızası olan her şey, küçük dahi olsa büyükler sırasına geçer.

Bu itibarla, fertlerden cemiyete giden bir irşat hizmetiyle ve iman ve kulluk yoluyla, toplumu Allah’ın rıza makamına ulaştırmayı hedefleyen Nur Hareketi ve Kur’an ve Sünnet referanslı Nur Risaleleri, asıl maksat değil birer vesiledirler.

Aynı şekilde, günümüz şartlarında gerçekleştirilen seminer, konferans, panel, açık oturum, gazete, dergiler ve sair yayınlar gibi faaliyetler de, her biri  Allah’ın rızasına giden yolda vesileden başka bir şey değildir.

Bahsi geçen hakikatleri en iyi şekilde anlayanlardan biri olan merhum Zübeyir Ağabey, Hukuk Fakültesinde Bediüzzaman ve Risale-i Nur hakkında konferans verirken, bulunduğu İstanbul Süleymaniye dershanesinde temizlik yapmayı ondan farklı görmediğini söylermiş.

Bediüzzaman Hazretlerinin diğer bir hizmetkârı olan Bayram Yüksel Ağabey, bir gün mutfakta çalışırken kendi kendine düşünmeye başlar: “Zübeyir Ağabey konferans hizmetleriyle uğraşıyor. Mustafa Sungur Ağabey, Anadolu şehirlerini dolaşarak cemaati gayrete getiriyor. Ceylan çalışkan, arabayla Üstadı gezdiriyor. Ey Bayram! Sen  ise burada sabahtan akşama kadar yemek yapıp, bulaşık yıkamakla meşgul oluyorsun. Seninki de bir hizmet mi?”

Bayram Ağabey böyle düşünürken, mutfak kapısında duran Bediüzzaman “Evladım Bayram!  Belki senin hizmetin onlardan daha ihlâslıdır. Çünkü, diğerlerinin hizmetine gurur girme ihtimali var. Fakat senin hizmetinde o yok. Böyle şeyleri düşünüp vesvese etme!” der (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap