İman ve İbadet

TÛL-İ EMEL- 2

Reklam

Âhirzamanın hayat şartları ve teknolojinin getirdiği imkânlar, insanları şükürden ziyade şirke, itaatten ziyade isyana sürüklüyor. İnsanlık âleminin içine düştüğü bu manevi batağa dikkat çeken Bediüzzaman “Küre-i arzı bir köy şekline sokan şu medeniyet-i sefihe ile gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Tadili, büyük bir himmete muhtaçtır. Ve keza, beşeriyet ruhundan dünyaya nâzır pek çok menfezler açmıştır. Bunların kapatılması ancak Allah’ın lütfuna mazhar olanlara müyesser olur.” (Mesnevi-i Nuriye s. 112) demektedir.

Tûl-i emelden kurtulmak ve dünya ile âhiret dengesini kurmak, ancak tahkiki bir imana sahip olmakla mümkündür. Onun da bu asırda en kolay ve emin yolu, Risale-i Nur eserlerine muhatap olmak ve ciddi olarak anlayıp, yaşamaktan geçer.

Sevgili Peygamberimiz (asm) “Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, hemen ölüverecekmiş gibi de âhirete çalış.” buyuruyor. Hadisin ilk yarısını tatbik edip, diğer yarısını ihmal etmek; namaz kılmadığına delil olarak (Namaza yaklaşmayın) anlamındaki ayetin yarısını gösterip, diğer yarısına hâfız değilim diyen Bektaşi’nin durumuna düşmek demektir. Yani (Sarhoşken) kısmını atlayıp, sadece, Allah namaza yaklaşmayın emrediyor diyen Bektaşi’nin kendisini kandırması, kurtulmasına vesile olamaz. Aynen öyle de “Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışmak dinimizin emridir deyip, hadisin devamını yok farz etmek, insanı kendisini bile bile kandırmasından başka bir şey değildir.

Cenab-ı Hak, ayet-i kerimede (Bilerek âhiret hayatı üzerine, dünya hayatını tercih ederler) ikazını yapmakta ve bilhassa müminleri uyarmaktadır. Ehl-i iman olduğu halde, tûl-i emel ve sair sebeplerle; âhiretin elmas gibi nimetlerini bildiği halde, dünyanın cam parçası gibi değersiz nimetlerini onlara tercih edenlerin bulunması, âhirzamanın dehşetini gözler önüne seriyor.

Hülâsa; tûl-i emel hastalığına  giriftar olanlar, tahkiki imanı elde etsinler ve bu gün toprağın üstündeyse, yarın altına gireceğini hiç bir zaman hatırdan çıkarmasınlar.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap