Hayat

TOPRAK TABAKASI VE İNSAN

Dinimizin ve astronomi ilminin izahta ittifak ettiği üzere, dünyamız ve diğer gezegenler güneşle birlikte macun gibi bitişik iken, Cenab-ı Hak sonsuz kudretiyle onları güneşten ayırmış ve muhtelif mesafelerde durdurarak, tayin ettiği yörüngelerinde güneşe bağlamıştır.

İçindeki Mağma tabakası gibi, dışı da alevden bir topu andıran dünya, ortalama beş milyarlık ömrü esnasında, sıvı halde iken taş ve kayalar şeklinde dış kabuğu donmuş ve ondan da toprak yaratılmıştır. Eğer sıvı halinde kalsa üzerinde durulmaz, donduktan sonra taş gibi sert kalsaydı ondan istifade olmazdı. Elbette, sıvı ile taş arası olan toprak tabakasını yaratan ve dünyayı yaşamaya elverişli hale getiren, Allah’ın sonsuz kudret ve hikmetidir.

Lazım olan her şey yaratıldıktan ve hazır edildikten sonra, mahlûkatın en şereflisi insan nev’i yaratılmış ve âlemde ne varsa, hepsi onun istifadesine sunulmuştur.

Cennet âleminde kurutulmuş balçıktan yaratılan ve ruh üflenerek canlandırılan Hazret-i Âdem (as) ve onun kaburga kemiğinden yaratıldığı bildirilen Havva validemiz, malûm hataları bahanesiyle yeryüzüne indirilmiş ve insan nev’i  onlardan türemiştir.

Yaklaşık yedi veya sekiz bin yıllık ömrü olduğu tahmin edilen insan türünün atası olan Hazret-i Âdem ve Havva cennette kalsalardı, insanın mahiyetine ekilen istidat ve kabiliyet tohumları gelişmeyecek ve insanların makamı melekler gibi sabit kalacaktı. Halbuki yeknesak makam sahibi olan melekler o vazifeyi gördüğünden ve daima itaat halinde olup imtihana tâbi olmadıklarından, imtihan edilmeye müsait bir fıtratta yaratılan insanlar, bu dünya meydanında imtihandan geçirilmektedir. Ekser insanların  bu imtihandan haberi olmasa hatta inkâr etse de, yine gerçek budur. “Hanginizin ameli daha güzel olacak diye denemek için, ölümü de hayatı da yaratan Odur.” (Mülk Suresi: 2) ayet-i kerimesi, bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. Cenab-ı Hak, bu hakikatin farkında olarak hayatımızı yaşamayı cümlemize nasip etsin. inşaallah.

asyanur.info          samicebeci.net

Reklam

Yorum Yap