Hayat

TESANÜDÜN KORUNMASI

Reklam

“Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir. İmtizaçkârâne  ittihad gittiği vakit manevî hayat da gider. Tesanüt bozulsa cemaatin tadı kaçar.”tespitini yapan Bediüzzaman, çok önemli bir noktayı nazara veriyor.

İhlâstan sonra en büyük kuvvetimizin tesanüt olduğunu bilen gizli dinsizlik komiteleri, çeşitli planlarla Nur Talebelerinin tesanüdünü bozmayı esas almışlardır. Bediüzzaman’ın sağlığında olduğu gibi, şimdi de aynı cihetten darbe vurmaktadırlar. Onların bu planlarına dayanmak için, tesanüdümüzü kuvvetlendirmek elbette en iyi çaredir. Bediüzzaman ikaz ediyor: “Plan budur: Risale-i Nur Talebeleri içinde tesanüdü bozmak. On sekiz seneden beri hakkımızda programları, has talebeleri birbirinden kaçırmak ve soğutmak idi. Bu planları akim kaldı. Şimdi, tesanüdü bozmak ve bazı menfaatperest, fakat ehl-i dinden Risale-i Nur’un cereyanına karşı rakip çıkarmak suretiyle intişarına (yayılmasına) zarar vermeye çalışıyorlar.” Bediüzzaman’ın deşifre ettiği bu plana özellikle dikkat edilmelidir.

Gerçek ittihad fikir birliği olduğundan; o da tesanüdü netice verdiğinden Nur Meleğinin esasına taalluk eden meselelerin iyi okunup anlaşılması şarttır. Esasta ittifak olduktan sonra, teferruatta ve uygulamada farklılıklar olabilir. O bir cihette zenginliktir. Hiç bir zaman ihtilafa ve tesanüdü bozmaya sebep değildir. Meşveretle uygulamadaki farklı düşünceler halledilebilir.

Mesleğin temel prensipleri ise, diyanet, siyaset, saltanat ve cihad dairelerini içine alan ve Hizmet Rehberi ile Beyanat ve Tenvirler eserlerinde özetlenen esaslara dayanır.

Çoğu ihtilaflar, içtimaî ve siyasî konulardan kaynaklandığından, o cihetleri iyi anlayıp sadâkat göstermek ve Risale-i Nur’a kanaat etmek lâzımdır. Zorlama tevillere girilmemelidir. O zaman hem fikrî ittifak hem de gerçek mânâsıyla tesanüt sağlanmış ve korunmuş olur.

asyanur.info     samicebeci.net

Reklam

Yorum Yap