Tefekkür

TEFEKKÜR MESLEĞİ- 2

Risale-i Nur tefsirlerinde dünyanın fâni ve geçici hadiselerinin, insanın merak duygusunu tahrik eden unsurlarına bedel, âlemdeki varlıklarda o merakı uyandıran ve tatmin eden daha başka cihetler bulunduğu haber verilmekte ve merak duygusunun asıl bunlar için verildiği belirtilmektedir.

“Görmüyor musunuz Biz deveyi nasıl yaratmışız ve semayı nasıl yükseltmişiz ve yeryüzünü nasıl yaşamaya elverişli hale getirmişiz ve dağları nasıl zemine kazık gibi çakmışız?” tarzındaki ayetler, ya da “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbirini takip edişinde, insanların lisanlarının ve renklerinin farklılığında, düşünen toplumlar için delil ve alâmetler vardır.” gibi ayet-i kerimeler, hep etrafımızdaki varlıkları görmeye, incelemeye ve onlardan ibret almaya bizleri dâvet etmektedir.

Bahsedilen bu Kur’an metodu, Risale-i Nur mesleğinde bir temel teşkil etmektedir. “Bütün ibadetler namazda, Kur’an-ı Kerim Fatiha Suresinde toplandığı gibi, kâinat kitabı da insanda hülâsa edilmiştir.” denilmektedir. Gerçekten, insan büyütülse bir kâinat, kâinat küçülse bir insan olurdu. Zira, maddi ve manevi âlemleriyle kâinatta ne varsa, hepsi insanda birer örnek olarak mevcuttur.

Bahsi geçen hakikatleri muhtelif eserlerinde nazara veren Bediüzzaman Hazretleri “Nasıl ki insanın anâsırları kâinatın unsurlarından; ve kemikleri taş ve kayalarından; ve saçları nebat ve eşcarından (ağaçlarından); ve bedeninde cereyan eden kan ve gözünden, kulağından, burnundan ve ağzından akan ayrı ayrı suları arzın çeşmelerinden ve mâdenî sularından haber veriyorlar, delâlet edip onlara işaret ediyorlar. Aynen öyle de, insanın ruhu âlem-i ervahtan, ve hâfızaları levh-i mahfuzdan; ve kuvve-i hayâliyeleri âlem-i misalden; ve hâkeza her bir cihazı bir âlemden haber veriyorlar. Ve onların vücutlarına kat’i şehadet ederler.” (Lem’alar s. 347) tespitini yapmaktadır.

Evet, kâinatı ve küçük bir kâinat hükmündeki insanın kendisini ibret gözüyle incelemesini ön gören Risale-i Nur, baştan aşağıya kadar bir tefekkür mesleğidir. “Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır.” hadis-i şerifi onun kıymetini nazara vermektedir. Bu tarz ise, âhirzaman insanları için büyük bir nimetler hazinesidir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ,ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap