Hayat

TAHKİK MESLEĞİ

İslâm tarihinin gelişen seyri içinde ortaya çıkan ve Müslümanları mensubu olduğu dine şuurlu bir tarzda bağlamaya çalışan tarikat ve kelâm mesleğinin yanı sıra, Kur’anî bir mesleğin ihyasını hedef alan Bediüzzaman Hazretleri, Nur hareketini tahkik ve araştırma temelleri üzerine inşa etmiştir.

Gerek imanla, gerekse içtimaî derslerle ilgili olan bütün meseleleri, aklî ve ilmî delillere dayandıran Bediüzzaman, ispat edilemeyen  hiçbir konuya Risalelerinde yer vermemiştir.

Özellikle, taklit mertebesindeki zayıf imanları tahkik mertebesine yükseltmek, araştırmaya ve ispata dayalı bir imanı kalplerde yerleştirmek onun en önemli prensibidir. Onun eserlerinde aklın ve muhakemenin kabul etmeyeceği hiçbir mesele yoktur. “Ben görmediğim ve ispat etmediğim hiçbir meseleyi Risalelerde yazmamışım.”ifadelerini bu yüzden söylemiştir.

İmam-ı Rabbani Hazretleri ve daha önce gelen evliyaların “Âhir zamanda kelâm âlimlerinden bir zat gelecek. Bütün iman ve Kur’an hakikatlerini apaçık ispat ve izah edecek.”beyanları, Risale-i Nurlardaki araştırma ve ispata dayalı kuvvetli açıklamalara işaret ettiği şüphe götürmez bir hakikattir.

Bu gerçeğe binaen, Nur Risalelerinden tam dersini alan Nur Talebeleri, tahkik mesleğini hayatlarının vazgeçilmez bir kaidesi sayar ve tatbik ederler. Çünkü tahkik edilmeden ve hiçbir araştırma yapılmadan verilen birçok hüküm ve kararlar, nice insanların mağduriyetlerine sebep olmaktadır. Hem de nice sözlerin sahipleri suret-i haktan göründükleri halde, icraatlarının sonucu ifsat ve ihtilâftır. Bu konuda çok dikkat edilmesi gerekmektedir.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap