Müşterek hizmet ve iş üreten cemaat ve cemiyetlerin en muhtaç oldukları duygu, şüphesiz güven duygusudur. Güven bunalımına düşmüş, itimat ortamından yoksun kalmış kadroların, hizmette üretim artışı sağlamaları mümkün değildir. Dar…