Siyaset, toplulukları, devleti ve milleti idare etme sanatıdır. Demokrasi ile idare edilen sistemlerde çok partili hayat esastır. Tek partili idareler diktatörlükle tanımlanır. Her ülkede iktidar vardır. Ancak, muhalefet yalnız demokratik…

Risale-i Nur mesleğinin temel taşlarından birisi de, din ve siyaset dengesidir. Bu dengeyi bulamayan veya koruyamayanlar çok yanılır ve yanıltırlar. Ne yapacaklarını ve nasıl hareket edeceklerini bilemezler. Mesleğin bu alana…