Kur’an-ı Kerim’de, Huneyn Savaşı hakkında şöyle bahsedilir: “Muhakkak Allah pek çok yerde ve Huneyn gününde size yardım etmişti. O gün çokluğunuza güvenmiştiniz; fakat bu size bir fayda vermedi. Yeryüzü, o…