Büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, ifrat ve tefrit üzerine çok ilginç izah ve tespitlerde bulunmuştur. Onların bir kaçı şöyledir: “Beğendiğin şeyde ifrat etme. Bir derdin dermanı, başka bir…