(Dünden devam) Bu itibarla demokrasi, her kesin istediği şeye inanabilmesi ve inandığı gibi yaşayabilmesinin güvencesidir. Fakat, bahsini ettiğimiz demokrasi uydurma ve şekilden ibaret değil, gerçek anlamda ve dünya standartlarında tam…

Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle “Serbestiyet ve malikiyet” dönemine giren insanlık âleminin medeni ve hür toplumları, beşer aklının ürünü olan cumhuriyet ve demokrasi denilen yönetim biçimleriyle; insan hak ve hürriyetlerine en yüksek…