Anayasa ile koruma altına alınan ilke ve inkilâplara rağmen, sağ iktidarlar özel teşebbüs ve özelleştirmenin öncülüğünü yaparak geliyorlar. Dünyada meydana gelen gelişmeler ve iktisadî reformlar bunun böyle olmasını gerektiriyor. Zaten…