İnsan fıtratında sayılamayacak kadar duygular vardır ve her birisinin kendine göre vazifeleri bulunur. O duyguları yerinde ve veriliş maksadına uygun kullanmak, hayatın istikamet üzere gitmesine vesile olur. O duygulardan birisi…

İman ve inkâr mücadelesi sadece bu zamanın meselesi değildir. Hazret-i Âdem’den (as) beri sürüp gelen ve kıyamete kadar çeşitli suretlere bürünerek devam edip gidecek olan bir hakikattir. Hakkın tarafında olanlar…