07 Kasım 2009 tarihi, cemaatimiz için âdeta bir dönüm yılıydı. Üç seneden beri cemaati çok meşgul eden ve bir parti veya cemiyet tüzüğünü andıran önceki sistemden kurtuluşumuzun günüydü. İki yıldır…