Risale-i Nur mesleğinin en temel özelliklerinden biri de, içtimaî ve siyasî meselelerle ilgili kaidelerin de var oluşudur. Bediüzzaman Hazretleri “Şeriatın yüzde doksan dokuzu ahlâk, ibadet, ahiret ve fazilete dairdir. Yüzde…