İnsan vücudu için Bediüzzaman Hazretleri “Kâinatın misal-i musağğarı”tabirini kullanıyor. Yani kâinatın küçük bir örneği. İnsanı anlamaya çalıştıkça, engin bir okyanus ile karşı karşıya olduğumuzu fark ediyoruz. Her bir organımız gibi…