Çağ atlamak, çağı yakalamak ve çağdaş olmak tabirleri bir hayli zamandır sık kullanılan terimler arasına girdi. Gerçekten insanın, yaşadığı asrın fikirleri ve hayat şartlarına adapte olması ve geçmiş asırların olumsuz…

Van vilayetindeki Horhor Medresesinde talebe okutmakta iken patlak veren 1. Dünya Savaşında, Bediüzzaman talebeleriyle birlikte beş bin kişilik bir milis alayının kumandanı olarak harbe iştirak eder. Savaştan önce başladığı İşârâtü’l…

Yapılan dâvet üzerine 01. Haziran 2015 Pazartesi günü, Osmanlı Devletinin ilk merkezi olan Bilecik iline gittik. Fedakâr kardeşlerimizden  Tarkan ile tren garında buluştuktan sonra, yirmi kilometre mesafedeki Söğüt ilçesine geçtik.…

Asırların ötesinden, Hira Mağarasından ilâhi bir ses yankılandı: “İkra!” “Oku! Seni yaratan Rabbinin adıyla oku.” Bu ses, Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın kelâmı idi ve Hazret-i Cebrail (as), Kâinatın Efendisi Hazret-i…

Adem Aleyhisselam zamanından beri başlayan iman ve inkâr mücadelesi, İslâm dininin doğuşuyla en şiddetli şeklini almıştı. Mahiyetinden hiçbir şey kaybetmeyen bu kavga, yeri, şekli ve şahısları değişse de, kıyamete kadar…

On dört asır evvel İslâm dini bir güneş gibi insanlık âleminin üzerine doğduğu zaman, vahşet ve karanlıkları kısa bir zamanda ortadan kaldırmış; onun yerine ahlâk ve fazilet üzerine kurulu bir…

Bütün dünya devletlerinin en çok üzerinde durduğu ve ideal bir hedef olarak gördüğü konuların başında, idare ettiği millet fertlerinin birbirlerini severek; asâyiş, huzur, emniyet ve güven içinde yaşamalarını temin etmektir.…

Çok dinli, çok dilli ve çok hukuklu bir devlet vasfıyla altı asırdan fazla, üç kıt’aya yayılmış sınırları içindeki milletleri rahatlıkla idare ederek örnek bir devlet sistemi geliştiren Osmanlı; zeval dönemine…

Cenab-ı Hak tarafından dünya coğrafyasının insanın yaşamasına elverişli hâle getirilmesinden bu yana, üzerinde yaşayan kavim ve milletler çok medeniyetler kurmuş ve o medeniyetler insanlık tarihinin ziyneti olmuştur. Milâttan önce kurulan…

26 Ağustos 1071 tarihinde bir Cuma günü, Anadolu kapılarını Müslüman Türklere açan Selçuklu sultanı Alpaslan, bu vatan topraklarının bin yıldır Müslümanlara mekân olmasını sağlamış ve bu mutlu tablonun kıyamete kadar…

Üç kıt’aya yayılmış Osmanlı Devleti topraklarında çok dinli, çok dilli ve çok hukuklu ırklardan meydana gelen muazzam bir nüfus yaşıyordu. Osmanlının çok güçlü ve hükümran olduğu dönemlerde aynı açtı altında…