Hz. Âdem (as) zamanından beri başlayıp devam edip gelen iman ve inkâr mücadelesi, İslâm dininin doğuşuyla en şiddetli ve dehşetli bir şekil almıştı. Mahiyetinden hiç bir şey kaybetmeyen bu mücadele,…