Yaratılışı nihayetsiz acz, fakr, noksanlık ve kusurdan yoğrulan, ilim ve dua vasıtasıyla kemale ermek ve Kâinatın Yaratıcısını tanıyıp, Ona iman ve ibadet etmek maksadıyla dünyaya gönderilen insanlar, mahiyetine yerleştirilen noksanlıkları…