İnsan sosyal bir varlık olduğundan, sair insanlarla ortak hareket etmeye fıtraten mecburdur. İnsanı diğer canlılardan ayıran ve üstün kılan aklın istikameti için, duygularına sınır konulmamasından kaynaklanan arızaların giderilmesi için, ortak…

Maddi ve manevi başarıların altında yatan sır, samimi bir ihlâs ve ortak aklın esas alınarak, işin ehli olan fertlerden meydana gelen heyetlerin âzami gayret, himmet ve faaliyetle, verilen vazifeleri hakkıyla…