Allah tarafından terbiye edilerek en güzel bir kulluk vaziyeti verilen ve “De ki: Allah’ın sizi sevmesini istiyorsanız, bana uyun ki Allah da sizi sevsin.” ayetiyle ona tâbi olmaya dâvet edildiğimiz…

Cenab-ı Hakkın ilim, irade ve kudretiyle sonsuz maksatlar ve gayeler için yaratılan kâinat içinde, canlılar âlemine mesken olarak yaratılan dünyamızın ayrı bir yeri ve değeri vardır. İnsan bedenine kıyasla kalp…

Kardeşinin nefsini kendine tercih etmek olan bir düstur için, Hafız Ali Ağabeyle ilgili bir olayı Bediüzzaman anlatıyor: “Kendisine rakip olabilecek diğer kardeşi için ona dedim:’Onun yazısı daha güzel. O senden…

Sosyal bir varlık olarak yaratılan ve toplu halde yaşamak durumunda olan insan nev’i, beşerî münasebetlerinde dikkatli olmak ve diğerlerine insanca muamele etmek mecburiyetindedir. Ancak, mahiyetine yerleştirilen akıl, gazap ve şehvet…