Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur’dan nasıl ders yapılacağının usulünü dahi hem eserlerinde hem de uygulamada bizzat göstermiştir: “Risale-i Nur, imanî meseleleri lüzumu derecesinde izah etmiş. Risale-i Nur’un hocası yine Risale-i Nur’dur.…

Risale-i Nur hareketi bir asra yaklaşan mazisiyle vatan ve milletin birlik ve bütünlüğünde çok önemli bir vazifeyi ifa etti ve etmeye devam ediyor. İlk zamanlar dehşetli bir zulüm ve baskı…

Kendine has orijinal bir dili olan Risale-i Nur tefsirlerini sadeleştirme gayretkeşlikleri, Bediüzzaman’ın edebî cephesini öldürmek ve sıradan kitaplar haline dönüştürmektir. Bunun böyle olmasını istemeyen Bediüzzaman çok ciddi ikazlarda bulunmaktadır. “Sizlerde…

Bediüzzaman talebeleriyle birlikte Denizli hapishanesine düştüğü zamanlarda tanışan muallim Hasan Feyzi Ağabey, Risale-i Nur hakkında çok önemli tespitlerde bulunmaktadır. “Risale-i Nur, Kur’an-ı Mu’cizü’l- Beyan’ın taht-ı tasarrufunda olduğundan, ona uzanan, ilişmek…